Logo szkoły

56-200 Góra

ul. Szkolna 2

tel.  065-543-24-63

fax. 065-544-16-40

Sekretariat 1

szkola@gim1gora.pcdn.edu.pl


Sekretariat 2

szkola@gim1gora.edu.pl


Administrator


 

Plan lekcji

 

Facebook - fanpage

 

Rada Rodziców

 

Kontakt z rodzicami

 

Komunikaty

 

Wycieczka po szkole

 

Nasza patronka

 

Hymn szkoły

 

Gazetka "Curier"

 

Kalendarium

 

Certyfikaty

 

Biblioteka

 

Szkolne dokumenty

 

Rekrutacja

 

Projekty edukacyjne

 

Nasi najlepsi

 

Koła przedmiotowe

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

WDN

 

Wizja szkoły

 

Pracownicy szkoły

 

Galerie zdjęć

 

Albumy Facebook'a

 

 Słowa, Słówka i Półsłówka

 

Pracownia artystyczna

 

Archiwum

 

Administrator strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  godło
 
Wycieczka do Wrocławia

 

W poniedziałek, 21 września  uczniowie klasy 3b, 2a, 2b, 3d, 3c z panią Martą Krupą w ramach wycieczki klasowej odwiedzili Wrocław.  Plan wycieczki obejmował seans filmowy oraz Bowling. Młodzież naszej szkoły z zaciekawieniem obejrzała 2 cz. filmu „ Więzień labiryntu Próby ognia”. Najwięcej frajdy sprawiła im jednak gra w kręgle. Uczniowie podzielili się na 5 – osobowe grupy i rozpoczęła się wspólna zabawa i rywalizacja. Z kręgielni wszyscy wyszli z wielkimi uśmiechami na twarzy.

Przypominamy, że zdjęcia z uroczystości, wydarzeń, wyjazdów itp. znajdują się w zakładce Facebook - fanpage!!!

 

 
XI OLIMPIADA MATEMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW

 

Dnia 24.09.2015r w naszej szkole odbyły się po raz pierwszy  zawody I stopnia XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów organizowanej przez Instytut Matematyczny PAN w Warszawie. Udział w niej wzięli: Agata Ludwiczyńska kl. 3d, Łukasz Goliczewski kl. 2d, Róża Łopusiewicz kl.2c, Mirosława Salamon kl. 2c, Adrianna Bezak kl. 3d i Inez Gajewska kl. 3b. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Aneta Hanusiak.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie dostaną się do kolejnych etapów OMG  i życzymy sukcesów!!!

 

 
Gimnazjaliści z „Jedynki” na Politechnice Wrocławskiej … po raz dziewiąty

 

23 września 2015 r. 50-osobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 1 w  Górze po raz kolej-ny uczestniczyła w Dolnośląskim Festiwalu Nauki – imprezie popularnonaukowej orga-nizowanej co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia.

Gimnazjaliści razem z polonistkami – Barbarą Bućkowską i Małgorzatą Stolarczyk –  wysłuchali wykładu z zakresu poprawności stylistycznej pt. „Wpierw czy najpierw, czyli o utracie poczucia stylistycznego”. Wykład prowadziła p. doc. dr Helena Kajetanowicz – pracownik naukowy Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej – osoba, o której można rzec, że z poprawną polszczyzną jest „za pan brat”, która z ogromną pasją dzieli się swoją wiedzą i nie ma w tym cienia przesady.

Jak zwykle, prowadząca w sposób humorystyczny, łącząc zabawę z nauką, prezentowała niełatwy materiał językowy, budząc wśród słuchaczy żywe zainteresowanie tematem wykładu. Gimnazjaliści dowiedzieli się m.in., że najczęstszymi błędami stylistycznymi jest:

  1. przenoszenie cech jednego stylu do innej odmiany stylistycznej, np.

Projekt ten musi zaakceptować wpierw sejm.

Panowie, jak my wygramy mecz w Bytomiu, to ja cię pierniczę!

  1. powtarzanie wyrazów i konstrukcji, np.

Ogłoszenie dla ogłoszeniodawców.

Przeciwdziałanie tego typu działaniom.

Powołano specjalną komisję specjalistów.

  1. skróty myślowe, np.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, która przeżyła dwa rządy…

Bitwy nakręcone z nakładem, są niezrozumiałe.

  1. przeładowanie wypowiedzi niezrozumiałymi środkami  językowymi, np.

Centrum erygował wczoraj metropolita lubelski.

  1. ubóstwo słownictwa, np.

Ta sukienka mogłaby być nawet taka, no nie?

W czasach, kiedy młodzi ludzie nadużywają słów obcych, nie dbają o staranną polszczyznę, takie spotkania są niezmiernie ważne i potrzebne. O tym, jak istotne jest poprawne formułowanie myśli, nie trzeba nikogo przekonywać. Język jest nie tylko narzędziem codziennego porozumiewania się, ale jest także określeniem nasze miejsca w kulturze, w świecie, w środowisku. Polszczyzna łączyła w przeszłości i łączy dziś wszystkich Polaków, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek i poglądy polityczne. Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty. Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówić nasze dzieci, piszemy. I nie jest obojętne, czy będzie to język bogaty, piękny i poprawny, czy też ubogi, prymitywny, pełen niepoprawnych sformułowań. Język to nasze wspólne dobro, dlatego należy szerzyć wiedzę o języku polskim: wiedzę, która pozwoli młodym ludziom posługiwać się tym wyjątkowym „narzędziem” w sposób świadomy, racjonalny i rozumny.

Na zakończenie wykładu – w imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze – serdecznie podziękowaliśmy p. doc. dr He-lenie Kajetanowicz za propagowanie wśród młodzieży niełatwych tajników języka ojczystego i za możliwość goszczenia po raz dziewiąty w gmachu Politechniki Wrocławskiej w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Dzięki udziałowi w wykładach, pokazach czy warsztatach młodzi ludzie przestają postrzegać naukę jako hermetyczną, niedostępną i niezrozumiałą. Festiwal jest także sposobem na promowanie uzdolnionej młodzieży oraz pomocą w wyborze kierunku studiów wyższych, dlatego umówiliśmy się z prowadzącą na X spotkanie za rok – będzie to nasz wspólny mały jubileusz!

B.B.

 

 
Nowy plan lekcji...

 

Nowy plan lekcji obowiązujacy od 28 września b.r. dostępny w zakładce "Plan lekcji"

 

 
Harmonogram zebrań

 

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2015/2016

 

29.09.2015 r. ( wtorek) – godz. 1630    zebranie informacyjne

17.12.2015 r. (czwartek)  – godz. 1630   (powiadomienie o ocenach: niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych z zachowania)

29.01.2016 r. (piątek) - godz. 1630   -  wywiadówka

17.03.2016 r.  (czwartek) godz. 1630   -  zebranie informacyjne

19.05.2016 r. (czwartek) - godz. 1630     (powiadomienie o ocenach: niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych z zachowania)

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w roku szkolnym 2015/2016

 

18,19 20 kwietnia 2016 r.  (poniedziałek, wtorek, środa)  egzamin gimnazjalny

02 maja 2016 r. (poniedziałek)

27 maja 2016 r. (piątek)- Dzień prezentacji projektów edukacyjnych

23 czerwca 2016 r. (czwartek)  Dzień bez agresji

 

 
Rocznica podpisania porozumień sierpniowych...

 

 We wrześniu obchodziliśmy 35. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W ramach szkolnych obchodów tej rocznicy, wysłuchaliśmy słuchowiska przez radiolę o wydarzeniach  sierpnia 1980 roku. Sierpień 1980 to jeden z kilku miesięcy, które odcisnęły największe piętno na historii PRL. Przeszedł do historii z powodu strajków na Wybrzeżu, zakończonych zawarciem czterech porozumień sierpniowych. Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej. Słuchowisko przygotowały i przedstawiły  uczennice z klasy II b pod kierunkiem pani Barbary Gudalewicz.

W gablocie na korytarzu szkolnym przygotowano również okolicznościową wystawę na temat porozumień sierpniowych


 

 
„Sprzątanie Świata - Polska” = razem możemy więcej!

 

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest

promowanie sprzątania, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym

zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.Od wielu lat nasz szkoła uczestniczy w międzynarodowej kampanii "Sprzątanie Świata",

która odbywa się zawsze na całym świecie w trzeci weekend września. Tradycyjnie młodzież

naszego gimnazjum zorganizowała sprzątanie okolicznych lasów, parków, brzegów wód, i

poboczy dróg, wyposażona w niezbędny sprzęt, worki i rękawiczki ruszyliśmy na sprzątanie

świata.

O ile pięknej wyglądałaby nasza okolica, gdyby każdy myślał o niej w

kategoriach: nasze wspólne dobro.


 

 
17 września obchody 75. rocznicy

 

 W czwartek, 17 września, delegacja naszej szkoły  uczciła  76. rocznicę napadu ZSRR na wschodnie kresy Rzeczypospolitej w 1939 r.

O godzinie 15.00 pod  Pomnikiem Wolności władze Gminy Góra i Powiatu Górowskiego, reprezentowane przez Burmistrza Góry Panią  Irenę Krzyszkiewicz oraz Starostę Górowskiego, Piotra Wołowicza, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. W uroczystości uczestniczyli  także  liczna reprezentacja młodzieży i dzieci z górowskich szkół i przedszkoli.

17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej, położone na wschód od linii Narew-Wisła-San. Był to efekt tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, który ustalał "strefy interesów Niemiec i ZSRR" na terytorium Polski.

Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków; oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków.

Około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Miejsca pochówku ponad 7 tys. z nich są nieznane.

 

 
WAŻNE - ZARZĄDZENIE DYREKTORA W/S PODRĘCZNIKÓW!!!

 

Zarządzenie nr 1/2015/2016

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie w Górze

z dnia 04.09.2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania.

Na podstawie art. 22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie w Górze.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a)      szkole - należy o przez to rozumieć Gimnazjum nr1 im. M. Skłodowskiej- Curie

 w Górze;

b)  uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów Gimnazjum nr1 im. M. Skłodowskiej- Curie w Górze;

c)  rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d)     podręcznikach -  należy przez to rozumieć podręczniki oraz materiały edukacyjne,

 w tym podręczniki danego języka nowożytnego i materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, wpisane do szkolnego zestawu podręczników;

e)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Góra.

§ 3

1.      Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.      Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3.      Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej  przez wychowawcę.

4.      Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5.      Podręczniki są wypożyczone nie później niż do 14 września danego roku szkolnego. Wypożyczenie podręczników może nastąpić także w innym terminie , w trakcie danego roku szkolnego.

6.      Podręczniki są wypożyczane uczniom po zapoznaniu rodziców z Regulaminem wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania ( załącznik nr1), poświadczonym podpisem będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad oraz po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręczników.

7.      Dokumentacja związana z wypożyczaniem podręczników szkolnych gromadzona jest w bibliotece szkolnej. 

§ 4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia  z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 5

1.      Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, nie później niż do dnia zakończenia roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego egzaminu zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.

2.      Podczas zwrotu podręcznika nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin i określa stopień jego zużycia.

3.      W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego jego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie bądź jego zniszczenie, rodzice ucznia są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

4.      Przepis ust.3 nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6

1.      Uczniowie mają obowiązek używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowania troski o ich walor estetyczny i użytkowy, chronienia ich przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

2.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzice są zobowiązani poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela biblioteki szkolnej.

§ 7

Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§ 8

1.      Zarządzenie stosuje się do:

1)      uczniów klas I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016;

2)      uczniów klas I i II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

3)      począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie stosuje się do wszystkich uczniów gimnazjum.

      2. Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielowi bibliotekarzowi i wychowawcom.

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły.

§ 10

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisani

ZAŁĄCZNIK - regulamin wypożyczania podręczników

 

 
Wizyta w jednostce wojskowej w Lesznie

 

 2 września 2015 grupa uczniów naszego Gimnazjum była na wycieczce w koszarach 19 Samodzielnego Oddziału Geograficzno w Lesznie. Uczniów wraz z opiekunką – panią Barbarą Gudalewicz, przywitał ppłk mgr inż. Włodzimierz Walczak.

Chłopcy zapoznali się z głównymi pojęciami i celem systemu GIS. Było dużo nowych, ciekawych ale i trudnych pojęć i informacji. Jednak najciekawszym momentem było zwiedzenie mobilnego laboratorium – pracowni, do pracy w terenie w systemie GIS. Wszyscy byli zachwyceni i bardzo zainteresowani. Czekamy z niecierpliwością na koleje zaproszenie.

 

 
STYPENDIA!!! - zmiany

 

UWAGA! ZMIANY W STYPENDIACH SZKOLNYCH 2015/2016

DOCHÓD:

            Aktualnie miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć miesięcznie na osobę w rodzinie 456 zł netto.

            Od 1 października 2015r. miesięczna wysokosć dochodu nie będzie mogła przekroczyć kwtoy 514 zł netto.

RYCZAŁTOWY DOCHÓD W ROLNICTWIE ZA 1 HA PRZELICZENIOWY

Aktualnie ryczałtowy dochód w rolnictwie za 1 ha przeliczeniowy wynosi 250 zł.
            Od 1 października 2015 r. kwota ta będzie wynosić 288 zł.

            UWAGA! Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze -

Wydział Oświaty Kultury i Sportu , pokój nr 5

w dniach od 1.09. - 15.09.2015 roku  

Wnioski oraz szczegółowa informacja do pobrania  - w załączniku poniżej:

załącznik 1 - informacje
załącznik 2 - wniosek

 


 

 
Kolejne wakacje za nami. Czas rozpocząć naukę.

 

Jak to miło znów zobaczyć uśmiechnięte twarze nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy z radością wracają do pracy i nauki po mijających wakacjach.

Pierwszego września, uroczystą Mszą św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/16. Mszę św. celebrował ks. Łukasz Romańczuk oraz ks. Krzysztof Tomczyk, który w homilii podkreślił znaczenie edukacji  w życiu człowieka, życząc jednocześnie wytrwałej i owocnej pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Druga część inauguracji odbywała się na placu apelowym w szkole. Pani dyrektor M. Żywicka  w krótkim powitalnym przemówieniu serdecznie powitała wszystkich uczniów a w szczególności uczniów klas pierwszych, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi, życząc sukcesów w nowym roku szkolnym, odczytała również list Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz oraz list Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego młodzież udała się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami w celu omówienia planów na nowy rok szkolny.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym, a Wam nauczyciele wytrwałości w przekazywaniu wiedzy.

 

 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

GIMNAZJUM NR 1

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

W GÓRZE

INFORMUJE,

ŻE UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ODBĘDZIE SIĘ DNIA

01.09.2015 R.

o godz. 8:oo – msza w Kościele św. Faustyny

o godz. 9:oo - uroczyste rozpoczęcie na placu za szkołą

ZAPRASZAMY!!!


 

 
WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Po analizie kwestionariuszy uczniów klas I, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie  w Górze informuje, że w roku szkolnym 2015/16 nie utworzono  grup języka francuskiego i rosyjskiego.

Drugim językiem obcym nauczanym w bieżącym roku szkolnym jest j. niemiecki.

Podajemy również uaktualnioną listę uczniów z przynależnością do grup  zaawansowania  języka angielskiego z podziałem na grupę podstawową i zawansowaną.


 

 
REKRUTACJA 2015/2016

 

LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KLASA Ia

KLASA Ib

KLASA Ic

KLASA Id