Logo szkoły

56-200 Góra

ul. Szkolna 2

tel.  065-543-24-63

fax. 065-544-16-40

Sekretariat 1

gim1gora@vp.pl


Sekretariat 2

gim1gora@pcdn.edu.pl


Administrator


 

Plan lekcji

 

Facebook - fanpage

 

Rada Rodziców

 

Kontakt z rodzicami

 

Komunikaty

 

Wycieczka po szkole

 

Nasza patronka

 

Hymn szkoły

 

Gazetka "Curier"

 

Kalendarium

 

Certyfikaty

 

Biblioteka

 

Szkolne dokumenty

 

Rekrutacja

 

Projekty edukacyjne

 

Nasi najlepsi

 

Koła przedmiotowe

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

WDN

 

Wizja szkoły

 

Pracownicy szkoły

 

Galerie zdjęć

 

Albumy Facebook'a

 

 Słowa, Słówka i Półsłówka

 

Pracownia artystyczna

 

Archiwum

 

Administrator strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

 Nauczycielu,

Ty jesteś naszym wzorem,

obrońcą i mentorem

a jest też naszym celem

byś był przyjacielem.

NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK… Ma oczy podkrążone i nerwy rozdrażnione… żartobliwie śpiewali uczniowie podczas uroczystej akademii z okazji DEN, która odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie w Gimnazjum nr 1 w Górze.

W poniedziałek, 13 października 2014  r., odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Nauczyciela upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: płk mgr inż. Zbigniew Nowak, ppłk mgr inż. Włodzimierz Walczak, p. Wioletta Skupin – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Dorota Mikołajczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły pani Mariola Żywicka – po powitaniu wszystkich zebranych – przypomniała o wielkiej roli, jaką w edukacji społeczeństwa odgrywają postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Podkreśliła, że dzięki ofiarności i umiłowaniu zawodu, kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i rozwijać talenty. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za jakże potrzebną, owocną – choć momentami ciężką – pracę. Dzień Edukacji Narodowej to wspaniała okazja do tego, aby uhonorować wyróżniających się nauczycieli medalami, odznaczeniami oraz nagrodami za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została p. Teresa Statucka, natomiast p. dyr. Mariola Żywicka otrzymała Nagrodę Burmistrza.

W czasie uroczystości zostały wręczone Nagrody Dyrektora szkoły. Otrzymali je nauczyciele: p. Aneta Juska, p. Małgorzata Smolińska, p. Jolanta Dembińska, p. Barbara Bućkowska, p. Małgorzata Stolarczyk, p. Agnieszka Niedźwiedzka, p. Małgorzata Kubicka, p. Hanna Baworowska, p. Anna Pieprz, p. Barbara Gudalewicz, p. Bernarda Sitnik, p. Anna Dębkowska, p. Anna Baworowska, p. Marta Krupa, p. Teresa Pankiewicz, p. Tomasz Fogt, p. Tomasz Kutkowski, p. Krzysztof Lesiecki oraz pracownicy: p. Teresa Staducka, p. Renata Palczyńska, p. Jadwiga Bielawa, p. Grażyna Leszczyńska, p. B. Dzieszkowska, p.  Janina Mazur, p. Wojciech Wojsiak, p. Zdzisław Kilarski.

Całość uświetniła część artystyczna, przygotowana przez panie: Anetę Juskę i Barbarę Bućkowską. W jednej chwili przenieśliśmy się w świat „Ekspresu do wiedzy” i rozmów w pokoju nauczycielskim. Nawiązująca do realiów pracy nauczyciela scenka kabaretowa rozśmieszyła do łez niejednego uczestnika uroczystości, czego dowodem były gromkie brawa i salwy śmiechu.

W pełnej humoru części artystycznej wystąpili uczniowie klas: 3a, 1c, 2d i 3d. Dekorację wspólnie z gimnazjalistami wykonała p. Monika Małachowska-Szczok. Za nagłośnienie odpowiedzialny był p. Tomasz Fogt i jego pomocnicy: Damian Dubyna i Damian Rapta – uczniowie klasy 3c.

Szanownym pedagogom życzymy samych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz powodzenia w życiu osobistym!
Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie Facebook - fanpage.

                                                                                                                                                          B.B.


 

 
Byliśmy na Politechnice Wrocławskiej...

 

          23 września 50-osobowa grupa naszych uczniów po raz kolejny uczestniczyła w Dolnośląskim Festiwalu Nauki – imprezie popularnonaukowej organizowanej co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia. Udział w DFN jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawych zjawisk otaczającego nas świata. Dzięki udziałowi w wykładach, pokazach czy warsztatach młodzi ludzie przestają postrzegać naukę jako hermetyczną, niedostępną i niezrozumiałą. Festiwal to także sposób na promowanie nauki i uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych.

            Gimnazjaliści – razem z polonistkami – Barbarą Bućkowską i Małgorzatą Stolarczyk wysłuchali wykładu z zakresu poprawności słowotwórczej pt. „Goethe - kiełbasa, czyli o poprawności słowotwórczej”, prowadzonego przez p. doc. dr Helenę Kajetanowicz.

             Jak zwykle, prowadząca w sposób humorystyczny prezentowała popełniane błędy językowe, budząc wśród słuchaczy żywe zainteresowanie tematem wykładu.

                                                                                                                                                                  B.B.


 

 
Fundacja POLSKA MIEDŹ sponsorem laptopów dla naszej szkoły

Od 1 września 2014 roku

w Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze

rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego

„PRZYGODA Z NAUKĄ MOŻE BYĆ

CIEKAWA I KSZTAŁCĄCA”.

Autorami projektu są  p. Aneta Juska, p. Agnieszka Niedźwiedzka i p. Tomasz Fogt.

Projekt współfinansowany jest ze środków FUNDACJI POLSKA MIEDŹ.

Cele projektu wynikają z analizy środowiska lokalnego, są zgodne z potrzebami szkoły. Mają one służyć podwyższeniu jakości funkcjonowania systemu oświaty w gminie Góra poprzez zwiększenie efektywności kształcenia i wychowania.

Pozyskane fundusze przeznaczono na zakup 15 nowych laptopów do pracowni komputerowej.

Doposażenie szkoły w dodatkowy, niezbędny i nowoczesny sprzęt, pozwoli uczniom na wykazanie się inwencją twórczą oraz umiejętnościami, których nie można sprawdzić w ramach przeprowadzanych egzaminów gimnazjalnych..

Opierając się na określonych założeniach i odwołując do osobistych doświadczeń odbiorców, projekt ten ma za zadanie uświadomić młodzieży, iż kształt ich życia zależy od nich samych,  ich myśli i działań, które będą podejmować „dziś”. Ma wśród uczniów stymulować kreatywność i poczucie własnej wartości.

Uczeń uczy się działania, terminowego wykonywania zadań, staje się bardziej samodzielny i przedsiębiorczy, zdobywa umiejętności konstruktywnej komunikacji i współpracy. Buduje relacje. Widząc, że jego praca przynosi wymierne efekty, zaczyna mieć większe aspiracje. Budzi się w nim motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań.

Projekt nastawiony jest na działania praktyczne, szerokie uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska. Ma rozwijać  aktywność, zaangażowanie uczniów oraz odkrywać ich zdolności. Mamy nadzieję, że zaowocuje to konkretnymi osiągnięciami uczniów  np. w konkursach, na egzaminach zewnętrznych, a także postawą otwartości, życzliwości i szacunku dla pracy drugiego człowieka.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie wyposażeni zostaną w umiejętności, które umożliwią im łatwiejsze, sprawniejsze i celowe wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Realizując PROJEKT EDUKACYJNY „PRZYGODA Z NAUKĄ MOŻE BYĆ CIEKAWA I KSZTAŁCĄCA”, chcemy nie tylko kształtować harmonijny rozwój młodzieży, ale także wzmocnić poczucie własnej wartości, wpłynąć na podniesienie wyników edukacyjnych, włączyć uczniów w aktywne życie społeczne szkoły i środowiska oraz doposażyć zaplecze gimnazjum w sprzęt komputerowy nowej generacji niezbędny do realizacji zadań statutowych szkoły.
                                                                                          A. Juska
                                                                                          A. Niedźwiedzka


 

 
Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym.
Zebranie odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 25 września b.r. w budynku szkolnym
o godzinie 16:30

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
w Gimnazjum nr 1 w Górze

„Razem młodzi przyjaciele!

W szczęściu wszystkiego, są wszystkich cele.”

                                                (Adam Mickiewicz)

Nowy rok szkolny gimnazjaliści i nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli uczestnictwem we Mszy Świętej inaugurującej rok katechetyczny 2014/2015.

Następnie na dziedzińcu za szkołą odbył się uroczysty apel. Wszystkich obecnych przywitała Dyrektor szkoły Pani Mariola Żywicka, która przypomniała, że pierwszego września, jak co roku, spotykamy się, aby w uroczysty sposób pożegnać dwumiesięczny okres wakacji.

Pierwszy września to także data ważna z innego względu. Tego dnia, w 1939 roku, atakiem hitlerowskich Niemiec na polską placówkę na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, najstraszniejsza wojna w historii Polski i całego świata, która trwała 6 lat i pochłonęła ponad 50 milionów istnień ludzkich. 75 lat temu dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach, a zamiast dzwonka usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb… Czy możemy wyrzucić z pamięci te doniosłe chwile naszej ojczyzny? Czy należy myśleć tylko o dniu dzisiejszym i jutrzejszym? Historio, w pamięci trwaj!

Po odczytaniu listów z życzeniami od Ministra Oświaty, Rzecznika Praw Ucznia, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Pani Burmistrz uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

O godzinie 11 nastąpiła główna część uroczystości – Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015, którą wspólnie z Burmistrzem Góry i Dyrektorem Domu Kultury w Górze organizowało nasze gimnazjum.

W sali widowiskowo-kinowej górowskiego Domu Kultury rozbrzmiewały dźwięki hymnów: „Gaudeamus igitur”, naszego hymnu państwowego oraz hejnału Góry wykonanego przez Big Band Domu Kultury.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze szkół gminy Góra.

W imieniu Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów, rodziców i uczniów powitała prowadząca Inaugurację – Pani Aneta Juska – Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Górze.

Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie aktów powierzenia funkcji dyrektora szkoły paniom Bożenie Domańskiej i Liliannie Biedulskiej. Wręczone także zostały akty mianowania ośmiu nauczycielkom, które złożyły uroczyste ślubowanie.

W czasie przemówień Pani Burmistrz i Pani Dyrektor Marioli Żywickiej pojawiły się życzenia „…podążania za marzeniami, sił w pokonywaniu trudności na drodze do celu, nieugiętej postawy w dążeniu do źródła, a w chwilach trudnych wspomnienia za Emanuelem Mounier’em, że  <Człowiek jest stworzony, by przekraczać siebie>.”

Oprawę artystyczną uroczystości  – pod kierunkiem Pani Anety Juski i Pani Barbary Podwińskiej-Bućkowskiej – przygotowali uczniowie naszej szkoły: Agata Ludwiczyńska, Róża Mazurczak, Justyna Daniłowicz, Błażej Kostyk oraz grupa uczniów z klasy IIIa. Dekorację i oprawę techniczną wykonali pracownicy Domu Kultury w Górze.

Jeden z elementów dekoracyjnych sceny – piękną sowę – namalowała nasza plastyczka, Pani Monika Małachowska - Szczok.

                                                                                                                                               B.B.


 

 
Plan lekcji
UWAGA!!!

W zakładce "Plan lekcji" znajduje się obowiązujący od 1 września rozkład zajęć. Zapraszamy do zapoznania się załączonym planem...

 

 
ROK SZKOLNY 2014/2015

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 - INFORMACJE!!!
1 września 2014 r.

godzina 8:00 - msza w kaplicy p.w. Św. Faustyny
godzina 9:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu za budynkiem szkoły
godzina 10:30 - składanie kwiatów pod Pomnikiem Wolności na Placu Bolesława Chrobrego
godzina 11:00 - GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze
ZAPRASZAMY!!!


 
Listy klas pierwszych 2014/2015

Listy klas pierwszych - 2014/2015