Logo szkoły

56-200 Góra

ul. Szkolna 2

tel.  065-543-24-63

fax. 065-544-16-40

Sekretariat 1

szkola@gim1gora.pcdn.edu.pl


Sekretariat 2

szkola@gim1gora.edu.pl


Administrator


 

Plan lekcji

 

Facebook - fanpage

 

Rada Rodziców

 

Kontakt z rodzicami

 

Komunikaty

 

Wycieczka po szkole

 

Nasza patronka

 

Hymn szkoły

 

Gazetka "Curier"

 

Kalendarium

 

Certyfikaty

 

Biblioteka

 

Szkolne dokumenty

 

Rekrutacja

 

Projekty edukacyjne

 

Nasi najlepsi

 

Koła przedmiotowe

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

WDN

 

Wizja szkoły

 

Pracownicy szkoły

 

Galerie zdjęć

 

Albumy Facebook'a

 

 Słowa, Słówka i Półsłówka

 

Pracownia artystyczna

 

Archiwum

 

Administrator strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  godło
 
Nowy adres e - mail!!!

 

Oto aktualne adresy do korespondencji e - mail

szkola@gim1gora.pcdn.edu.pl

oraz

szkola@gim1gora.edu.pl


 

 
Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr1w Górze

 

Zarządzenie nr 1-2014/2015 r. z dnia 10.03.2015 r.

Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze

w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do I klasy Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2015/2016.

 

Na podstawie ar. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z późniejszymi zmianami),  Rozp. MEN z dnia 20.02.2004 r.  i  20.02.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz.232)

i Zarządzeniem nr 5/2014  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2014 r.  oraz § 24 Statutu Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze, ustalam:

 

1.     Składanie podań o przyjęcie do klasy I Gimnazjum nr 1 oraz kwestionariuszy dla kandydata, przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i aktualnie uczęszczających do klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3

     w Górze, odbędzie się w sekretariacie gimnazjum, w terminie od 02 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.

2.     Zebranie rodziców i uczniów klas szóstych, należących do obwodu naszej szkoły, odbędzie się dnia

     29 kwietnia 2015 r.  o godz. 1630 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze.    

3.  Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie

     szóstej odbędzie się  w dniach  od 27 czerwca 2015 r.  do 30 czerwca 2015 r.           

4.     Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klasy I nastąpi dnia 08 lipca 2015 r. 

5.     Termin przeprowadzenia testów badających poziom umiejętności z języka obcego podany będzie do wiadomości

          po ustaleniu z dyrektorami szkół podstawowych (przewidywany – ostatni tydzień maja br.).

                                                                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                                                                          mgr inż. Mariola Żywicka

 


 

 

Powiatowe eliminacje XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik"

 

Dnia 12 marca 2015 roku o godz. 12.00 w Domu Kultury w Górze odbyły się powiatowe eliminacje  XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. Wzięli w nich udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, którzy występowali w dwóch kategoriach: „młodsi” i „starsi” .

 Recytację oceniała komisja  w składzie:

p. Maciej Kostyk – przewodniczący,

p. Krystyna Woźna – członek komisji,

p. Dorota Jochaniak – Dolatowska – członek komisji

W skład jury weszły także opiekunki uczniów - nauczycielki języka polskiego ze szkół podstawowych naszego powiatu i z gimnazjów.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Maria Michalewicz z klasy I C i Justyna Daniłowicz z klasy II C. Poziom eliminacji był zróżnicowany. Najlepsze recytatorki zostały dostrzeżone, wskazane i przyznano im następujące miejsca:

1.     miejsce - Anicie Kowalczyk - z Gimnazjum nr2

2.     miejsce - Justynie Daniłowicz z Gimnazjum nr1

3.     miejsce - Marii Michalewicz – z Gimnazjum nr 1

Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym dziewczętom oraz ich opiekunce – p. Barbarze Bućkowskiej - która przygotowywała uczennice do konkursu. Wielka szkoda, że w regulaminie tego konkursu zawarta jest informacja mówiąca o tym, że tylko jedna osoba z powiatu może być wytypowana na eliminacje wojewódzkie, które odbywają się w Kłodzku.

 

Opiekun konkursu: Teresa Pankiewicz


 

 
Pokazowy trening piłki siatkowej

 

Dnia 3 marca 2015 roku w hali Arkadia, z inicjatywy pani Małgorzaty
Stolarczyk, odbył się pokazowy trening piłki siatkowej. Instruktorkami były dziewczęta z S.O.S. (Siatkarskie Ośrodki Szkolne) z Głogowa oraz trener- Damian Przybecki. Udział w nim wzięły reprezentantki naszego gimnazjum, tegoroczne mistrzynie powiatu.

Trening rozpoczął się intensywną rozgrzewką, a zakończył się niesamowitym starciem na boisku. Podczas naszych praktyk mieliśmy szansę nauczyć się współpracy na boisku oraz poprawnej postawy przy odbiorze piłki. Zapewniam, że trening był niesamowicie wyczerpujący i długi, co mogą potwierdzić wszystkie dziewczyny.

Tak jak mówi przysłowie: „Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie." Warto poświęcić więcej czasu na dopracowanie techniki albo polepszenie swoich umiejętności, człowiek uczy się całe życie. Bardzo miło wspominamy chwile spędzone z panem Damianem oraz jego uczennicami. Dziękujemy za pobyt w Górze i chętnie zapraszamy ponownie w nasze progi.

Klaudia Gurgurewicz

 Zachęcamy do oglądania zdjęć w zakładce Facebook - fanpage!!!


 

 
Wyniki powiatowych eliminacji 60. Dolnośląskiego konkursu Recytatorskiego

 

W piątek, 6 marca 2015 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbyły się eliminacje powiatowe 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. Przystąpiło do nich 13 wykonawców. Uczestnicy występujący w dwóch kategoriach: recytacja i poezja śpiewana, mieli możliwość autokreacji artystycznej. Wykonywane utwory oceniane były pod względem doboru repertuaru, interpretacji, kultury słowa i ogólnego wyrazu artystycznego. Prezentacjom przysłuchiwała się komisja konkursowa w składzie: Maciej Kostyk – przewodniczący, Sylwia Kibał, Dorota Jochaniak-Dolatowska, Andżelika Sackiewicz, Marta Kaiser, Barbara Bućkowska, Mariusz Ratajczak i Jan Kubiak.

W kategorii recytacja I miejsce ex aequo przyznano uczniom naszej szkoły: Marii Michalewicz z klasy Ic, przygotowanej przez p. Barbarę Bućkowską i Błażejowi Kostykowi z klasy IIId,  którego do konkursu przygotowała p. Teresa Pankiewicz. II miejsce zajęła również nasza uczennica – Justyna Daniłowicz z klasy IIc – przygotowana przez p. Barbarę Bućkowską. Wyróżnienie otrzymała Roksana Świder uczennica Gimnazjum w Naratowie.

W  kategorii poezja śpiewana: I miejsce wyśpiewał utworem z repertuaru M. Grechuty „Nie dokazuj” uczeń Gimnazjum w Jemielnie Szymon Łagoda – opiekun artystyczny p. Andżelika Sackiewicz; miejsce II – za wzruszające wykonanie utworu E. Gepert pt. „Nie żałuję” – zajęła nasza uczennica Róża Mazurczak – przygotowana przez panie: Teresę Pankiewicz i Anetę Juskę; III miejsce jury przyznało Zespołowi wokalnemu z Gimnazjum w Naratowie – którego opiekunem artystycznym jest  p. Mariusz Ratajczak.

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Weronika Błażejewska (Gimnazjum nr 1 w Górze, klasa Ic, przygotowana do konkursu przez panie: Barbarę Bućkowską i Anetę Juske), Jolanta Pałysa (Gimnazjum nr 1 w Górze, klasa Ic, nauczycielki przygotowujące do konkursu:  p. Barbara Bućkowska i p. Aneta Juska) oraz Klaudia Cwynar (Gimnazjum w Niechlowie, nauczyciel przygotowujący do konkursu: p. Mariusz Ratajczak).

Do kolejnego – rejonowego – etapu konkursu zakwalifikowano – zgodnie z regulaminem – trzy osoby: w recytacji reprezentować powiat górowski będą Marysia Michalewicz  i Błażej Kostyk, natomiast w poezji śpiewanej – Szymon Łagoda.

Na zakończenie konkursu – podczas wręczania dyplomów – przewodniczący jury podziękował wszystkim uczniom i nauczycielom za twórcze i pełne ekspresji prezentacje.

Trzeci, rejonowy etap konkursu odbędzie się w kwietniu, w Oławie.

Gratulacje i powodzenia!

B.B.


 

 
WYNIKI PÓŁFINAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW POLONISTYCZNYCH

 

„Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”, organizowanych pod Patronatem KNP przy Polskiej Akademii Nauk przez Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS”. Celem nadrzędnym obu projektów jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli w konkursach „Z poprawną polszczyzną na co dzień" i „Z ortografią na co dzień", wykazując się doskonałą

znajomością tajników poprawnej polszczyzny i ortografii.

Do trzeciego – finałowego – etapu, uzyskując tym samym tytuł FINALISTY, zakwalifikowały się trzy uczennice naszego gimnazjum.

Finalistkami Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, zdobywając w II etapie wynik najwyższy – 28 punktów zostały:

MARIA MICHALEWICZ (kl. Ic),

ALICJA ZIELONKA (IId),

ŻANETA WOŁOWICZ (kl. IIIa).

Dodatkowo Marysia Michalewicz uzyskała tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie „Z ortografią na co dzień”.

W kwietniu dziewczyny będą uczestniczyły w ogólnopolskim etapie konkursów, walcząc o tytuł LAUREATA.

Gratulujemy finalistkom i ich nauczycielkom – p. Barbarze Bućkowskiej oraz p. Jolancie Dembińskiej.

Finalistkom życzymy powodzenia w ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w maju!

                                                                                                                                                    B.B.

Zdjęcia – DK w Górze

 

 
Szkolne spotkania z poezją...

 

W ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień, we wtorek, 24 lutego 2015 r., odbyły się szkolne eliminacje 60. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nich udział 24 uczestników: 18 w kategorii „recytacja” i 6 w kategorii „poezja śpiewana”. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom, wykazując się ogromną wrażliwością na słowo poetyckie, recytowane i śpiewane. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, dlatego w czwartek, 26 lutego, odbyły się dodatkowe przesłuchania, podczas których wybrani uczestnicy konkursu zaprezentowali drugi utwór.

·         w kategorii RECYTACJA przyznano:

1. miejsce ex aequo: Błażejowi Kostykowi (kl. 3d)opiekun p. Teresa Pankiewicz i Marii Michalewicz (kl. Ic)opiekun p. Barbara Bućkowska

2. miejsce  Justynie Daniłowicz (kl. 2c)opiekun p. Barbara Bućkowska

3. miejsce ex aequo – Karolinie Kucharskiej (kl. IId)opiekun p. Jolanta Dembińska i Łukaszowi Rudyńskiemu (kl. Ic)opiekun p. Barbara Bućkowska

 • w kategorii POEZJA ŚPIEWANA przyznano:

1. miejsce – Róży Mazurczak (kl. 3d)opieka artystyczna: p. Teresa Pankiewicz i p. Aneta Juska

2. mejsce – Weronice Błażejewskiej (kl. 1c)opieka artystyczna: p. Barbara Bućkowska i p. Aneta Juska

3. miejsce Jolancie Pałysie (kl. 1c) –  opieka artystyczna: p. Barbara Bućkowska  i p. Aneta Juska

Dodatkowo wyróżniono:

 • w recytacji: Inez Gajewską z kl. 2c i Damiana Dubynę z kl. 3c
 • w poezji śpiewanej: Weronikę Chudy z kl. 3a i Zuzannę Wozińską z kl. 1d.

Komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor szkoły p. Aneta Juska – przewodnicząca oraz panie: Jolanta Dembińska i Barbara Bućkowska, zakwalifikowała do kolejnego etapu – zgodnie z regulaminem – po trzech laureatów z każdej kategorii – są to zdobywcy 1. i 2. miejsca w kategorii „recytacja”, natomiast w kategorii „poezja śpiewana” – laureatki 1., 2. i 3. miejsca. Będą oni reprezentować nasze gimnazjum już 6 marca 2015 r. podczas eliminacji powiatowych, które rozpoczną się o godz. 12:00 w Domu Kultury w Górze.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za prawdziwą ucztę duchową.

Paniom: Jolancie Dembińskiej, Teresie Pankiewicz i Barbarze Bućkowskiej należą się podziękowania za doskonałe przygotowanie uczniów do konkursu i wyśmienity dobór repertuaru.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach!

                                                                                                                                             B.B.


 

 
Noc z Muzyką - 2015 za nami...

W dniach 13.02 i 14.02 w naszym gimnazjum z inicjatywy Pani Anety Juski odbyła się impreza muzyczna pod hasłem :
 „ Noc z muzyką ‘’
.

Organizację imprezy wspomogli p. Małgorzata Kubicka, p. M. Stolarczyk

i Samorząd Uczniowski:  Natalia Chrzanowska i Dominika Szewiało.

Już po godzinie 18:00 zaczęły się przygotowywania. Zaplanowaliśmy noclegi i miejsca,

 gdzie będziemy przygotowywać i  spożywać posiłki.

Na początku odwiedziła nas instruktorka tańca nowoczesnego, tancerka i absolwentka naszego gimnazjum Jessica Ali  - wraz ze swoimi podopiecznymi – grupą „ Funky Flava ”. Obejrzeliśmy pokaz tańca, a Jessica  opowiedziała nam o tym, jak spełnia swoje marzenia, osiąga sukcesy i zakładała swoją szkołę tańca.

Następnie dwie uczennice naszej szkoły - Inez Gajewska i Kornelia Karlińska – poprowadziły warsztaty taneczne i nauczyły nas kilku sekwencji. Należy docenić szczególnie naszych kolegów, którzy świetnie poradzili sobie z tym zadaniem i pokazali, na co ich stać.

W jednej z klas przez całą noc była możliwość oglądania wspaniałych muzycznych produkcji filmowych, m.in.:  „Skazany na bluesa”, „Step Up”.

Później odbyły się zawody w kręceniu hula-hop, w co czynnie zaangażowały się nasze nauczycielki.

W sali muzycznej przez cały czas trwała dyskoteka, a  Jakub Szyksznian bawił nas swoją muzyką.  Cała sala była zapełniona.

Pani Małgorzata Stolarczyk razem ze swoją uczennicą -  Martą Kędzierską poprowadziły fitness, więc mogliśmy spalić trochę kalorii.

Dla fanów gitary akustycznej też znalazło się zajęcie. Kilku gitarzystów z naszego gimnazjum umilało nam czas.  Warsztaty gitarowe poprowadzili Mateusz Tomczyk i Blażej Kostyk.

Uczestnicy tej imprezy zorganizowali również rozgrywki w multimedialne gry na PS3 i XBOX.

Odbył się także pokaz talentów wokalnych, czyli karaoke. W tym temacie prym wiodła nasza szkolna wokalistka - Róża Mazurczak.

Dyskoteka trwała do późnej nocy, a po niej odbyła się projekcja wzruszającego filmu

 pt: „ Gwiazd naszych wina”, na którą wybrała się większość uczniów.  

Od teraz piątek trzynastego dla uczniów naszej szkoły nie będzie kojarzył się z pechem

 i nieszczęściem, lecz z dobrą zabawą i uśmiechem na twarzy. Wszyscy byli zadowoleni

z takiej imprezy i dopytywali się  o kolejną! Mamy nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy, więc z góry zapraszamy uczniów naszej szkoły do wspólnej zabawy!

Bardzo dziękujemy naszym opiekunkom Paniom Joannie Chrzanowskiej i Dorocie Mikołajczyk,  które zechciały poświęcić nam swój czas I pomogły bezpiecznie spędzić tę noc,

 a Natalii Chrzanowskiej za wykonanie dokumentacji filmowej i zdjęć z nocy spędzonej

w szkole.

 (dokumentacja dostępna w zakładce facebook - fanpage)

                                                                                                              świetnie bawiąca się uczestniczka Karolina Pomieszcz


 

 
Europejski Dzień Logopedy

 

Szanowni Państwo

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Górze włącza się w tegoroczne obchody organizując Dzień otwarty diagnoz  i konsultacji logopedycznych.

11 marca w godzinach 10.00 – 13.00 zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatne konsultacje logopedyczne.

13.00 - 14.00 zaprezentujemy najnowsze programy komputerowe kierowane do rodziców, które umożliwiają kontynuowanie terapii w warunkach domowych.

14.00 - 16.00 zapraszamy wszystkich logopedów na inauguracyjne spotkanie Powiatowego Zespołu Logopedów Szkolnych.

Zapisy na konsultacje przyjmowane są pod nr telefonu 655 433 364

 

 
Gminne eliminacje XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego " Pegazik"

 

Dnia 12 lutego 2015 roku o godz. 12.00 w Domu Kultury w Górze odbyły się gminne eliminacje XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego  "PEGAZIK".  Wzięło w nich udział 18  uczniów: ze szkoły podstawowej - 12, a z  gimnazjów - 6.

 Nasze gimnazjum reprezentowały: Mirosława Salamon , Maria Michalewicz oraz  Justyna Daniłowicz . 

Prezentację utworów poetyckich lub fragmentu utworów prozatorskich oceniała komisja w składzie:

p. Maciej Kostyk   - przewodniczący,

p. Krystyna Woźna - członek,

p. Ewelina Waląg – członek

oraz nauczycielki języka polskiego, opiekunki uczniów przybyłych na konkurs.

Brano pod uwagę  następujące elementy recytacji: interpretację głosową, dobór repertuaru, dykcję, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Poziom tegorocznych eliminacji  był wysoki, zarówno pod względem doboru repertuaru, jak i pod względem jakości występu uczniów.

Spośród uczniów gimnazjów nasze uczennice  wypadły bardzo dobrze , recytowały wspaniale, dostrzeżono ich  talent w dziedzinie interpretacji głosowej  oraz  wspaniałą interpretację wybranego tekstu prozatorskiego lub poetyckiego.

A oto wyniki eliminacji gminnych:

Maria Michalewicz  -  zajęła  I miejsce,

Justyna Daniłowicz  -  zajęła   III  miejsce.

             Dziewczęta będą  reprezentowały nasze gimnazjum na eliminacjach powiatowych, które odbędą się dnia 12 marca 2015r. o godz. 12.00 w Domu Kultury w  Górze.

Serdecznie gratulujemy Marysi i Justynie  oraz  ich  opiekunce  -  p. Barbarze Bućkowskiej, która przygotowywała je do konkursu.

Trzymajmy już dziś kciuki, życzmy powodzenia na kolejnych eliminacjach,  licząc na kolejny sukces!!!

                                                                                     Opiekun konkursu – p. T. Pankiewicz


 

 
Ortograficzne sukcesy...

 

Instytut Rozwoju Oświaty w Warszawie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego pn. DYKTANDO (nie tylko) DLA MISTRZÓW, w którym górowska „Jedynka” wzięła udział.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z dwóch części:

 • część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu należało wybrać jedną z dwóch

           zaproponowanych liter; za wybranie właściwej litery uczeń otrzymał (+1)    

           punkt, za wybranie niewłaściwej (-1) punkt,

 • część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne – 10 pytań testowych z 4 odpowie-dziami, z których co najmniej jedna była prawidłowa.

Ocenie podlegała każda odpowiedź w danym pytaniu.

Cztery uczennice Gimnazjum nr 1 w Górze – przygotowane przez p. Barbarę Bućkowską – zostały wyróżnione:

 • Maria Michalewicz – kl. Ic – 7. miejsce w kraju – dyplom wyróżnienia
 • Emilia Szalkowska – kl. IIc – 7. miejsce – dyplom wyróżnienia
 • Mirosława Salamon – kl. Ic – 14. miejsce  dyplom wyróżnienia
 • Inez Gajewska – kl. IIb – 14. miejsce – dyplom wyróżnienia.

GRATULACJE!

                                                                                                                                             B.B.


 

 
Wyniki Olimpiady PIONIER

 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Górze wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Polskiego zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Edukacji w Warszawie. Test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. Wypełnione przez uczestników karty odpowiedzi stanowiły podstawę do oceny. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymał 1 punkt; za zaznaczenie błędnej odpowiedzi – (-1) punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie spowodowało, że uczeń otrzymał 0 punktów. Aby żaden uczestnik nie zakończył Olimpiady z ujemnym wynikiem, organizator przyznał na starcie każdemu uczniowi 30 punktów. W związku z tym zawodnik mógł maksymalnie zdobyć 60, a minimalnie 0 punktów.

Każdy uczestnik olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzymał dyplom uznania.

Wśród najlepszych uczestników, uhonorowanych dyplomami laureata i wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi, znalazły się uczennice p. Barbary Bućkowskiej:

 • Żaneta Wołowicz – kl. IIIa – 3. miejsce w kraju – dyplom laureata i nagroda książkowa
 • Weronika Błażejewska – klasa Ic – 4. miejsce – dyplom laureata i nagroda książkowa
 • Róża Łopusiewicz – klasa Ic – 4. miejsce – dyplom laureata i nagroda książkowa
 • Anna Łukaniuk – klasa IIb – miejsce 13. – dyplom wyróżnienia
 • Inez Gajewska – klasa IIb – miejsce 13. – dyplom wyróżnienia

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników!

                                                                                                                                              B.B.


 

 
Szkolne WALENTYNKI 2015

 

„Dla innych jesteś zwykłym człowiekiem,

którego mija się na ulicy.

Dla mnie jesteś miłością, radością,

całym moim światem i nadzieją na lepsze jutro”

W piątek obchodziliśmy Dzień Świętego Walentego. W tym miłym dniu korytarze szkolne były udekorowane czerwonymi serduszkami i balonami. Przerwy spędzaliśmy przy muzyce, słuchając dedykacji i życzeń. Działała też poczta walentynkowa, której listonoszami byli uczniowie z klas 3b i 3d. Osoby, które wykonały najładniejsze kartki walentynkowe i te, które wygrały w walentynkowym konkursie organizowanym przez p. Annę Pieprz, zostały nagrodzone słodkimi upominkami przez organizatorów. Oprawą muzyczną tego dnia, przy wsparciu p. wicedyrektor Anety Juski, zajęli się Konrad Skiba, Patryk Skiba oraz Mateusz Antonów. Dedykacje odczytywała Wiktoria Tutak. Za organizację dnia odpowiadały p. Aneta Kazyaka i p. Anna Dębkowska.

Zdjęcia - Facebook - fanpage


 

 
NOC Z MUZYKĄ 2015!!!

 


 

 
XX  Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik"

 

Dnia 14 stycznia 2015 roku o godz. 12.45 w naszym gimnazjum odbyły się szkolne eliminacje XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego "Pegazik". Wzięło w w nich udział 25 osób. Byli to uczniowie z klas: I, II i III, którzy prezentowali jeden wybrany utwór: poetycki lub fragment tekstu prozą.

Panie Barbara Bućkowska, Jolanta Dembinska, Anna Pieprz oraz Teresa Pankiewicz oceniały recytację uczniów, biorąc pod uwagę: interpretację utworów, dykcję i intonacje, dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne. Poziom eliminacji szkolnych był zróżnicowany: jedni wypadli doskonale, inni recytowali też bardzo ładnie, ale zawsze zwyciężają ci, którzy recytują najpiękniej!

Oto wyniki eliminacji szkolnych:

1. miejsce - Maria Michalewicz z klasy IC,

2. Miejsce - Justyna Daniłowicz z klasy II C oraz Mirosława Salomon z klasy I C,

3. miejsce - Inez Gajewska z klasy II B , Barbara Kwaśnica z klasy I D oraz Karolina Kucharska z klasy II D.

Natomiast wyróżnieni zostali:

Karolina Pomieszcz z klasy ID,

Łukasz Rudyński z klasy I C,

Agata Zagubień z klasy I D.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom eliminacji szkolnych, wyróżnionym recytatorom oraz ich opiekunkom, które przygotowywały uczniów do konkursu: p. Barbarze Bućkowskiej, p. Jolancie Dembińskiej, p. Teresie Pankiewicz.

Za udział w konkursie dziękujemy wszystkim uczniom i życzymy sukcesów w kolejnej edycji tego konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Maria Michalewicz, Justyna Daniłowicz oraz Mirosława Salomon będą reprezentowały nasze gimnazjum na eliminacjach gminnych. Odbędą się one dnia 12.02.2015r. o godz. 12.oo w Domu Kultury w Górze.

Trzymajmy już dziś kciuki za nasze uczennice oraz życzmy im dalszych sukcesów podczas kolejnych recytatorskich zmagań !!!!

 

Opiekun konkursu:

Teresa Pankiewicz

 

 
PRZYPOMINAMY!!!

 

W zakładce Facebook - fanpage są umieszczane i będą umieszczane zdjęcia i filmy z uroczystości szkolnych, zawodów sportowych i życia naszej szkoły.

Zachęcamy do oglądania w zakładce Facebook - fanpage!!!


 

 

KONCERT DLA RODZICÓW

KTÓRY ODBYŁ SIĘ PODCZAS ŚRODOKRESOWEGO ZEBRANIA

W PIĄTEK 16. 01. 2015 ROKU

 

 PODCZAS KONCERTU UCZNIOWIE PRZYGOTOWANI POD KIERUNKIEM

PANI ANETY JUSKI I BARABARY BUĆKOWSKIEJ MIELI PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ RODZICOM SWOJE UMIEJĘTNOŚCI I TALENTY ARTYSTYCZNE.

PROGRAM KONCERTU PRZEBIEGAL NASTĘPUJĄCO:

CZĘŚĆ I

1.     Cicha noc  - Róża Mazurczak , Aneta Juska

2.     Wiązanka kolęd – Karolina Pomieszcz, Zuzanna Wozińska, Jagoda Kroczyńska, Wiktoria Strojek, Jolanta Pałysa, Weronika Błażejewska

3.     Kolęda dla nieobecnych – Róża Mzaurczak

4.     Taniec Aniołów – Sylwia Tumiłowicz, Inez Gajewska, Magda Jurga, Kornelia Karlińska

 CZĘŚĆ II

1.     Eric Clapton - Thears In Heaven – gitara klasyczna– Stanisław Mielczarek

2.     Wiersz – „Niewdzięczny” – frag. „Pana Tadeusza” – A. Mickiewicza – Maria Michalewicz

3.     Utwór instrumentalny – gitara akustyczna – Blażej Kostyk

4.     Joanna Piniuta (wokal), Sara Bielecka (perkusja)  -  Lady Pank – „Zawsze tam gdzie ty”

5.     Pojedynek mistrzów  -  gitary elektryczne – Błażej Kostyk i Mateusz Tomczyk

6.     Wiersz  - „Prospekt” – W. Szymborska – Łukasz Rudyński

7.     Zespól rockowy – w składzie: Karolina Pomieszcz, Mateusz  Tomczyk, Maciej Łaszewski, Michał Tański.

8.     Piosenka „Znowu pada deszcz” – duet wokalny Róża Mazurczak i Dawid Górski. 

Dekoracja sceny, reżyseria i prowadzenie Aneta Juska

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom którzy wystąpili podczas koncertu za dostarczenie miłych i niezapomnianych wrażeń. Jednocześnie gratuluję talentów artystycznych. Życzę kolejnych sukcesów.

PANI DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCEGO W GÓRZE MAŁGORZACIE PATRZYKĄT I JEJ  PRACOWNIKOM SERDECZNIE DZIEKUJĘ

ZA POMOC I WSPARCIE W ORGANIZACJI KONCERTU. 

DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ PANU TOMASZOWI FOGTOWI, AKUSTYKOM DAMIANOWI RAPTA   I  JAKUBOWI WAWRZYNOWICZOWI ORAZ NATALII  CHRZANOWSKIEJ ZA WYKONANIE DOKUMENTACJI ZDJĘCIOWEJ Z KONCERTU.

 Aneta Juska


 

 

KONCERT DLA AGATY ŚLIWIŃSKIEJ

 

Z INICJATYWY PANI ANETY JUSKI 15 STYCZNIA 2015R. W AULI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GÓRZE ZORGANIZOWANO KONCERT AGATY ŚLIWIŃSKIEJ DLA MLODZIEŻY NASZEGO GIMNAZJUM.

CELEM KONCERTU BYŁO WSPARCIE FINANSOWE DLA NASZEJ ABSOLWENTKI AGATY ŚLIWIŃSKIEJ KTÓRA JEST W TRAKCIE WYDANIA SWOJEJ PLYTY SOLOWEJ I NAGRANIA TELEDYSKU.

AGATA JEST JUŻ ZNANĄ WOKALISTKĄ, AUTORKĄ WIELU TEKSTÓW

I MUZYKI. NA CO DZIEŃ WYSTĘPUJE PODCZAS KONCERTÓW 

ZE  ZNANYMI MUZYKAMI  Z LESZNA, POZNANIA I WARSZAWY,

ORAZ ZESPOŁEM HOT LIPS.

W KONCERCIE WZIĘŁO UDZIAŁ 196 UCZNIÓW Z NASZEGO GIMNAZJUM.

DLA AGATY ŚLIWIŃSKIEJ UCZNIOWIE PRZEKAZALI  KWOTĘ 1.000.00 PLN.

NALEŻY DODAĆ, ŻE WRĘCZONY PODCZAS KONCERTU BON WYKONANY WG. PROJEKTU UCZENNICY NATALII CHRZANOWSKIEJ UFUNDOWAŁ

PAN BOLESŁAW SIEKANOWICZ – RADNY GMINY GÓRA.

ZEBRANO RÓWNIEŻ DATEK OD NAUCZYCIELI GIMNAZJUM.

BYŁA TO KWOTA 82 PLN.

MAMY NADZIEJĘ ŻE WSPARCIE FINANSOWE KTÓRE OTRZYMALA AGATA POMOŻE ZREALIZOWAĆ JEJ MARZENIA. TRZYMAMY KCIUKI.

 BARDZO DZIĘKUJĘ DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCEGO W GÓRZE PANI MAŁGORZACIE PATRZYKĄT ORAZ PRACOWNIKOM

ZA POMOC I WSPARCIE W ORGANIZACJI KONCERTU

DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ PANU TOMASZOWI FOGTOWI, AKUSTYKOM DAMIANOWI RAPTA I DAMIANOWI DUBYNIE.

 SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ NATALII  CHRZANOWSKIEJ ZA WYKONANIE DOKUMENTACJI ZDJĘCIOWEJ Z KONCERTU ORAZ JAKUBOWI  WAWRZYNOWICZOWI ZA NAGRANIE FILMU.

Aneta Juska

 

 
FERIE ZIMOWE 2015

 

Zachęcamy do zapoznania się z planem zajęć organizowanych przez szkołę w czasie ferii zimowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - kliknij!

ferie zimowe w szkołach - kliknij!

ferie zimowe BM, DK i OKF - kliknij!


 

 
WYWIADÓWKA!!! 16 stycznia 2015r.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówkę kończącą I semestr.

POCZĄTEK o godz. 16:30 w auli LO

Następnie spotkania w klasach z wychowawcami.


 

 
Koncert Świąteczny w Lesznie.

 

17 grudnia 2014 roku w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie grupa artystyczna przygotowana pod kierunkiem Pani Anety Juski wystąpiła podczas Spotkania Opłatkowego dla Służb Mundurowych Miasta Leszna.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych miasta Leszna, a także księża Parafii Leszczyńskich.

Przygotowany koncert wprowadził uczestników w nastrojowy, magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia. Ze sceny popłynęły dźwięki polskich kolęd, ale też światowych hitów świątecznych.

Występy wokalistów wzbogacił balet, który wypełnił prezentacje etiudami tanecznymi.

Podczas koncertu wystąpiły:

absolwentki gimnazjum:

- Katarzyna Wyszyńska

- Julia Lis

- Ilona Adutis

- Katarzyna Muszyńska

oraz nasze uczennice:

- Róża Mazurczak

- Magda Jurga

- Sylwia Tumiłowicz

- Inez Gajewska

- Kornelia Karlińska

Wszystkim bardzo gorąco gratulujemy sukcesu, pięknych wykonań wokalnych, instrumentalnych i tanecznych.

Nasze artystki zadziwiły uczestników swoim talentem, wyjątkową prezentacją artystyczną, wdziękiem i urokiem za co otrzymały wiele ciepłych słów uznania.

Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom za piękny występ i zaangażowanie, Natalii Chrzanowskiej za nagranie pięknego filmu i wykonanie dokumentacji zdjęciowej z koncertu. Damianowi Rapta, Pani Małgorzacie Kubickiej, Panu Tomaszowi Fogtowi, Panom Wojciechowi Wojsiakowi i Zdzisławowi Kilarskiemu dziękuję za wsparcie i pomoc w organizacji.

ANETA JUSKA

zdjęcia oraz filmy dostępne na Facebook - fanpage!

 

 
Sukcesy w konkursie edukacyjnym „Igrzyska Wiedzy”

 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Górze mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, matematyki i informatyki, uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie „Igrzyska Wiedzy”.

 Rezultaty konkursu z języka angielskiego

#

Uczniem

Klasa

Nauczyciel

Poziom

Stopień

1.

Maria Michalewicz

1c

A. Cieślak

1 klasa gimnazjum

II

2.

Karolina Pomieszcz

1d

A. Cieślak

1 klasa gimnazjum

III

3.

Martyna Pełka

2c

T. Kutkowski

2 klasa gimnazjum

I

4.

Inez Gajewska

2b

T. Kutkowski

2 klasa gimnazjum

III

8.

Artur Sikorski

3b

H. Baworowska

3 klasa gimnazjum

II

 Rezultaty konkursu z informatyki i TI

#

Uczniem

Klasa

Nauczyciel

Poziom

Stopień

1.

Inez Gajewska

2b

T. Fogt

2 klasa gimnazjum

III

2.

Krystian Wilkosz

2d

T. Fogt

2 klasa gimnazjum

III

6.

Artur Sikorski

3b

T. Fogt

3 klasa gimnazjum

III

 Rezultaty konkursu z matematyki

 

Uczniem

Klasa

Nauczyciel

Poziom

Stopień

1.

Łukasz Goliczewski

1d

A. Niedźwiedzka

1 klasa gimnazjum

III

7.

Krystian Wilkosz

2d

A. Kazyaka

2 klasa gimnazjum

III

12.

Artur Sikorski

3b

A. Kazyaka

3 klasa gimnazjum

III

13.

Paulina Matkowska

3d

A. Dębkowska

3 klasa gimnazjum

III

14.

Katarzyna Szałaj

3c

A. Kazyaka

3 klasa gimnazjum

III

 Gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników!

Dziękujemy nauczycielom za zorganizowanie uczestnictwa uczniów w konkursie "Igrzyska Wiedzy":

p. Anecie Kazyace,

p. Agnieszce Niedźwiedzkiej,

p. Barbarze Bućkowskiej.


 

 
Zdjęcia i filmy!!!

 

W zakładce Facebook - fanpage są umieszczane i będą umieszczane zdjęcia i filmy z uroczystości szkolnych, zawodów sportowych i życia naszej szkoły.

Zachęcamy do oglądania w zakładce Facebook - fanpage!!!


 

 
Zawody sportowe dziewcząt w siatkówce.

 

W czwartek, 8 stycznia 2014 roku w hali "Arkadia" odbyły się zawody sportowe dziewcząt w siatkówkę. W turnieju uczestniczyła drużyna z Gimnazjum nr 2 w Górze i reprezentacja naszej szkoły, w której skład wchodziły:

Natalia Chrzanowska, Aleksandra Chmiel, Katarzyna Grzelczak, Sylwia Tumiłowicz, Magda Jurga, Adrianna Bezak, Weronika Bartkowiak, Wiktoria Tutak, Katarzyna Ciupek, Daria Muszyńska, Aleksandra Nawrot, Aleksandra Świątek, Róża Łopusiewicz, Oliwia Szopa.

Zawody rozpoczęły się interesująco. Już w pierwszych minutach zdobyłyśmy pierwsze punkty. Dziewczyny radziły sobie wspaniale i wygrały pierwszy set, który jeszcze bardziej je zmotywował. Mimo iż przeciwniczki nie poddawały się i punkty wyrównywały się, nasze zawodniczki również walczyły do końca i zajęły pierwsze miejsce.

Na zakończenie zmagań sportowych wręczono im puchar oraz dyplom. Kolejny etap turnieju odbędzie się 12 stycznia, gdzie zmierzymy się z wieloma drużynami. Życzymy naszym siatkarkom powodzenia w zbliżających się zawodach i mocno trzymamy kciuki!

 

 
Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady

 

 LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA POLSKIEGO

OLIMPUS SESJA JESIENNA 2014

 

14 uczniów naszej szkoły przystąpiło do ogólnopolskiej olimpiady z języka polskiego, którą przeprowadzono na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa – warszawskiej firmy edukacyjnej zajmującej się między innymi organizacją olimpiad przedmiotowych na różnym poziomie zaawansowania, stanowiących cenne rozszerzenie programów nauczania oraz będących urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowiących zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań.

Maksymalny wynik punktowy w klasach pierwszych wyniósł 198 pkt; w klasach drugich – 228 pkt; w klasach trzecich – 220 punktów.

Najlepsi Olimpijczycy otrzymują następujące nagrody: 1. miejsce – grawerowany dyplom i nagroda książkowa; miejsca 2-5 – dyplomy laureata i nagrody książkowe; miejsca 6-15 – dyplomy laureata.

Nasze gimnazjum może się poszczycić 9 laureatkami olimpiady (przygotowanymi przez polonistkę Barbarę Bućkowską):                               

1. miejsce w kraju zajęły:

    MARIA MICHALEWICZ – klasa Ic – 214 pkt

    INEZ GAJEWSKA – klasa IIb – 218 pkt

4. miejsce:

    MIROSŁAWA SALAMON klasa Ic – 208 pkt

5. miejsce:

    RÓŻA ŁOPUSIEWICZ – klasa Ic – 206 pkt

7. miejsce:

    ANNA ŁUKANIUK – klasa IIb – 206 pkt

8. miejsce:

    MAJA GWIAŹDZIŃSKA klasa IIb – 204 pkt

11. miejsce;

      PAULINA LIS klasa IIa – 208 pkt

15. miejsce:

      WERONIKA BŁAŻEJEWSKA klasa Ic – 186 pkt

      ŻANETA WOŁOWICZ – klasa IIIa – 192 pkt

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!

                                                                                                                                 B.B.

 

 


 

 
Wyniki Ogólnopolskich Konkursów

 

 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW (POLSZCZYZNA i ORTOGRAFIA)

KLASYFIKACJA DO II ETAPU

 

Konkurs „POPRAWNA POLSZCZYZNA 2014/2015"

Do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy w I etapie uzyskali minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Przypomnijmy, że do III etapu (finału ogólnopolskiego) zostaną zakwalifikowani ci uczniowie, którzy w II etapie uzyskają 95% poprawnych odpowiedzi. 

Przy kwalifikowaniu do 3. etapu nie będą  brane pod uwagę punkty z 1. etapu ani łączone punkty za 1. i 2. etap.

Tytuł finalisty otrzyma każdy, kto uzyska w 2. etapie minimum 95% poprawnych odpowiedzi i przystąpi do III etapu.

Przy przyznawaniu wyróżnień będzie brana pod uwagę punktacja łączna za 1. i 2. etap konkursu.

Laureaci zostaną wyłonieni w III etapie (finale ogólnopolskim) XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego " Z poprawną polszczyzną na co dzień" i otrzymają nagrody podczas gali laureatów.

Do II etapu konkursu, który odbędzie się 15 stycznia 2015 roku, z naszej szkoły zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

Imię i nazwisko

Klasa

 Opiekun merytoryczny:

Maria Michalewicz

Ic

p. Barbara Bućkowska

Mirosława Salamon

Ic

p. Barbara Bućkowska

Róża Łopusiewicz

Ic

p. Barbara Bućkowska

Imię i nazwisko

Klasa

Opiekun merytoryczny:

Agata Ludwiczyńska

IId

p. Jolanta Dembińska

Alicja Zielonka

IId

p. Jolanta Dembińska

Inez Gajewska

IIb

p. Barbara Bućkowska

Karolina Kucharska

IId

p. Jolanta Dembińska

Łukasz Zdyb

IId

p. Jolanta Dembińska

Imię i nazwisko

Klasa

Opiekun merytoryczny:

Aleksandra Rudna

IIIb

p. Jolanta Dembińska

Dawid Skupin

IIIa

p. Barbara Bućkowska

Żaneta Wołowicz

IIIa

p. Barbara Bućkowska

 

Konkurs "ORTOGRAFIA 2014/2015"

II etap IX Ogólnopolskiego Konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się   14 stycznia 2015 roku i wezmą w nim udział następujący uczniowie:

 

Imię i nazwisko

klasa

Opiekun merytoryczny:

Maria Michalewicz

Ic

p. Barbara Bućkowska

Imię i nazwisko

Klasa

               Opiekun merytoryczny:

Adrianna Bezak

IId

p. Jolanta Dembińska

Agata Ludwiczyńska

IId

p. Jolanta Dembińska

Anna Łukaniuk

IIb

p. Barbara Bućkowska

Imię i nazwisko

Klasa

               Opiekun merytoryczny:

Aleksandra Rudna

IIIb

p. Jolanta Dembińska

Maciej Suszczyk

IIIa

p. Barbara Bućkowska

Paulina Matkowska

IIId

                      p. Teresa Pankiewicz

 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA W II ETAPIE KONKURSU,

A TYM SAMYM  KLASYFIKACJI DO III ETAPU –  FINAŁU OGÓLNOPOL-SKIEGO!

                                                                                                                                               B.B.


 

 
Szkolne jasełka

 

 Okres świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny! To czas, w którym wszyscy spotykamy się przy wigilijnym stole i składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia, łamiąc się opłatkiem, dlatego spotkania przedświąteczne to już tradycja naszej szkoły.  W ostatni dzień nauki, przed świętami, odbyły się spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami, a po nich szkolne jasełka, podczas których po raz kolejny mogliśmy przeżyć historię Marii i Józefa, dla których „nie było miejsca w gospodzie…” Obejrzeliśmy inscenizację ukazującą narodzenie Jezusa, przygotowaną przez naszych uczniów pod kierunkiem księdza Grzegorza Kaczybury. W przedstawieniu występowali pastuszkowie, aniołowie, mędrcy i królowie składający hołd nowonarodzonemu Jezusowi. W rolach głównych: Maryi i Józefa ujrzeliśmy księdza Grzegorza i panią pedagog Annę Baworowską.

Niecodzienny występ zachwycił wszystkich  przepięknymi strojami, wspaniałą grą aktorską i scenografią. Wszystko to razem pozwoliło poczuć atmosferę świąt, w którą doskonale wprowadzały kolędy i pastorałki przepięknie wykonane przez wokalistki, przygotowane pod kierunkiem pani wicedyrektor Anety Juski. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów i pedagogów opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło ogromne wrażenie i poruszyło niejednym sercem. Puentą biblijnej historii mogą być słowa piosenki, które zna każdy z nas: „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,/ Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory(…).”

Szkolne jasełka były również okazją do wręczenia nagród i dyplomów  laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Polskiego Pionier 2014 i Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów. Podziękowania otrzymali także szkolni  wolontariusze.

W uroczystości – obok pani dyrektor Marioli Żywickiej – uczestniczyły panie Wioletta Skupin i Dorota Mikołajczyk - przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.
Na koniec pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła świąteczne oraz noworoczne życzenia, podkreślając, że zaprezentowane jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Zbawiciela.
W tych świątecznych nastrojach pożegnaliśmy się aż do 7 stycznia 2015 roku.

                                                                                                                                                B.B.


 

 
Igrzyska Wiedzy 2014

 

WYNIKI KONKURSU  IGRZYSKA WIEDZY 2014

W grudniu nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego i Literatury „Igrzyska Wiedzy 2014”. W szkolnej sali komputerowej rozwiązywali przez Internet niełatwy test, wykazując się oczytaniem i wiedzą humanistyczną.

Tytuł laureata zdobyli następujący gimnazjaliści:

 

Szkoła

Uczeń

Poziom

Opiekun

Stopień dyplomu, miejsce

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Mirosława Salamon

1 klasa gimnazjum

p. Barbara Bućkowska

III

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Maria Michalewicz

1 klasa gimnazjum

p. Barbara Bućkowska

III

 

 

Szkoła

Uczeń

Poziom

 

Opiekun

Stopień dyplomu, miejsce

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Inez Gajewska

2 klasa gimnazjum

p. Barbara Bućkowska

II

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Agata Ludwiczyńska

2 klasa gimnazjum

p. Jolanta Dembińska

III

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Maja Gwiaździńska

2 klasa gimnazjum

p. Barbara Bućkowska

III

 

 

Szkoła

Uczeń

Poziom

Opiekun

Stopień dyplomu,

miejsce

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Artur Sikorski

3 klasa gimnazjum

p. Jolanta Dembińska

III

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze

Paulina Matkowska

3 klasa gimnazjum

p. Teresa Pankiewicz

III

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają certyfikaty uczestnictwa, długopisy „Igrzyska Wiedzy” oraz grę stymulującą pamięć „Igrzyska Wiedzy”. Najlepsi otrzymają również medale i dyplomy I, II lub III stopnia.

Wynik lepszy niż

Nagroda

95-100% uczestników

Dyplom I stopnia, medal, długopis "Igrzyska Wiedzy", gra "Igrzyska Wiedzy".

85-95% uczestników

Dyplom II stopnia, medal, długopis "Igrzyska Wiedzy", gra "Igrzyska Wiedzy".

75-85% uczestników

Dyplom III stopnia, medal, długopis "Igrzyska Wiedzy", gra "Igrzyska Wiedzy".

0-75% uczestników

Certyfikat uczestnictwa, długopis "Igrzyska Wiedzy", gra "Igrzyska Wiedzy".

 

Paczki będą wysyłane na adresy instytucji edukacyjnych do 30 kwietnia 2015.

Organizatorzy dokonali także klasyfikacji szkół, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych dyplomów. Górowska „Jedynka” uplasowała się na miejscu 51 – na 178 szkół uczestniczących w konkursie:

miejsce

Szkoła

Dyplomy

Uczestnictwo

%

51

Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-

8

41

20%

B.B.


 

 
DYŻURY NAUCZYCIELI 2 i 5 STYCZNIA 2015r.

 

         Dyżury nauczycieli w dniach 2 i 5 stycznia 2015r.

Zachęcamy do zapoznania się z grafikiem dyżurów - kliknij tutaj.


 

 
Dolnośląski Konkurs Liga Naukowa 2014

 

          W szkolnym etapie części matematycznej Dolnośląskiego Konkursu Liga Naukowa 2014, który odbył się 27 listopada 2014 roku, wzięło udział 29 uczniów naszej szkoły. Odpowiadając na 10 pytań konkursowych (test wielokrotnego wyboru), można było uzyskać maksymalnie 160 punktów.

Do II etapu Ligi Naukowej Matematycznej zakwalifikowali się:

-              Agata Ludwiczyńska z klasy 2d  (opiekun p. A. Kazyaka)

-              Marek Goliczewski z klasy 1d  (opiekun p. A. Niedźwiedzka)

-              Laura Zdyb z klasy 1d (opiekun p. A. Niedźwiedzka)

-              Dominik Baranowski z klasy 3a (opiekun p. A. Dębkowska)

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie regionalnym                                                                                                                                                  A.D.

 

 
Wypłaty stypendiów socjalnych!!!

 

          Wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych nastąpi w księgowości szkoły

w dniach 17 - 19 grudnia b.r.


 

 
Mikołajki 2014

 

         5 grudnia w naszej szkole świętowaliśmy Mikołajki. Uczniowie obdarowywali się prezentami. Udekorowaliśmy szkołę, ubraliśmy pięknie naszą choinkę która dumnie stanęła na korytarzu.

Stworzyliśmy magiczny świąteczny nastrój. Było wesoło i zabawnie. Po korytarzach i w klasach wędrowali specjalni przebierańcy – zastępcy Mikołaja którzy częstowali smacznymi słodyczami ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.

Każdy kto tylko mógł założył na siebie jakiś atrybut Mikołaja czy Śnieżynki. Dobre humory nikogo w tym dniu nie opuszczały.

Zwieńczeniem dnia był przygotowany przez nasze Koleżanki i Kolegów Mikołajkowy Koncert. Muzyka płynęła przez sale i korytarze, a artystyczne popisy zadziwiały i pokazały talenty naszych uczniów.

W tym dniu wystąpili dla nas i byli wielką niespodzianką:

- wokaliści: Kasia Szałaj, Agata Ludwiczyńska, Asia Piniuta,

- duet wokalny: Róża Mazurczak i Dawid Górski,

- zespól rockowy w składzie ; Karolina Pomieszcz – wokal,  Maciej Łaszewski – instrumenty klawiszowe, Mateusz Tomczyk – gitara elektryczna, Michał Tański - perkusja

- Sara Bielecka – perkusja.

Koncert niezwykle profesjonalnie prowadziły: Aleksandra Chmiel i Katarzyna Grzelczak

Organizatorem koncertu i Mikołajek była Pani Aneta Juska, która również wraz z uczniami odświętnie udekorowała szkołę.

Organizację tego dnia wsparli: Pani Małgorzata Kubicka, Pan Tomasz Fogt, oraz uczniowie Natalia Chrzanowska, Dominika Szewiało, Damiani Rapta, Damian Dubyna, którym bardzo gorąco dziękujemy.


 

 

Arcymistrz i Mistrzowie Ortografii w górowskiej „Jedynce”

 

         24 października 2014 r. w Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze został przeprowadzony Ogólnopolski Test Ortograficzny. Jego organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

Uczestnicy, którzy wykazali się najlepszą znajomością ortografii, zostali uhonorowani

następującymi nagrodami:

miejsce 1: Grawerowany dyplom Arcymistrza Ortografii oraz nagroda książkowa,

miejsca od 2 do 5: Dyplomy Mistrza Ortografii oraz nagrody książkowe,

miejsca od 6 do 10: Dyplomy Mistrza Ortografii,

miejsca od 11 do 15: Dyplomy Eksperta Ortografii,

miejsca od 16: Dyplomy uznania.

 I miejsce i tytuł ARCYMISTRZA ORTOGRAFII – MIROSŁAWA SALAMON z kl. Ic  

II miejsce i tytuł Mistrza Ortografii – Maria Michalewicz  - klasa Ic

II miejsce i tytuł Mistrza Ortografii – Maciej Suszczyk – klasa IIIa

III miejsce i tytuł Mistrza Ortografii – Paulina Lis – klasa IIb

IV miejsce i tytuł Mistrza Ortografii – Emilia Szalkowska – klasa IIc.

 Gratulujemy laureatom i ich nauczycielce p. B. Bućkowskiej!

                                                                                                                                               B.B


 

 

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady

z Języka Polskiego 2014

 

         Humaniści z górowskiej „Jedynki” po raz kolejny odnieśli sukces – szkoła może się poszczycić 7 laureatami.

W październiku uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego Multitest 2014, organizowanym przez warszawskie Centrum Edukacji Szkolnej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru składającego się z trzech części:

- czytania ze zrozumieniem,

- wiedzy o literaturze,

- wiedzy z nauki o języku.

Do każdego z 26 pytań przypisano 4 możliwości odpowiedzi od A do D.

Za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną –1 punkt.

 

Wyniki laureatów prezentuje poniższa tabela:

 

Imię

Nazwisko

Suma punktów

Miejsce

Opis

Język polski - kl. 1

Mirosława

Salamon

185

I

Grawerowany dyplom laureata,           Nagroda książkowa

Maria

Michalewicz

182

III

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Róża

Łopusiewicz

180

IV

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Język polski - kl. 2

Paulina

Lis

184

I

Grawerowany dyplom laureata,           Nagroda książkowa

Inez

Gajewska

180

III

Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Maja

Gwiaździńska

194

IX

Dyplom laureata

Anna

Łukaniuk

160

X

Dyplom laureata

 

GRATULUJEMY LAUREATOM I ICH NAUCZYCIELCE PANI BARBARZE BUĆKOWSKIEJ!                                                                                                                                                                                                                                                         B.B.


 

 
GÓROWIANKI NAGRODZONE WE WROCŁAWIU

 

Per aspera, ad astra

2 grudnia 2014 r. w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza odbyła się piękna uroczystość wręczenia nagród w X JUBILEUSZOWYM DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE LITERACKIM O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA „MY POLACY, MY DOLNOŚLĄZACY”, organizowanym przez Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Sawio i wrocławską redakcję „Gościa Niedzielnego”. W organizację konkursu zaangażowały się także Polskie Stowarzyszenie Estradowe POLEST Estrada Dolnośląska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miasta Wrocławia.

Niewątpliwie splendoru i rangi konkursowi dodaje patronat reprezentowany przez wybitne osobistości, pełniące najważniejsze urzędy w województwie i w jego stolicy. Wśród patronów honorowych znaleźli się: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty, ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski, ks. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki, ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, ks. Alfred Leja – Inspektor Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów im. św. Jana Bosko we Wrocławiu. Patronatem medialnym konkurs objęli: TVP Wrocław, „Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina” oraz „Niedziela”. Mecenat nad konkursem sprawowali: eurodeputowany – pan Bogdan Zdrojewski i  prof. Jan Miodek, który we wprowadzeniu do specjalnej jubileuszowej publikacji „Dolnośląska młodzież. Młodych złote myśli”, zawierającej najciekawsze teksty konkursowe, napisał: Ogromny mój szacunek budzą rozległość i ważność poruszonych problemów, a także sprawność językowo-stylistyczna wszystkich bez wyjątku prac. W tejże publikacji znalazły się mi. in. prace górowian: Marka Huzara – zdobywcy II miejsca w roku 2010 ((ucz. Gimnazjum nr 1 w Górze, opiekun P. B. Bućkowska), Natalii Michalec – zdobywczyni wyróżnienia specjalnego w roku 2009 (ucz. LO w Górze).

Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich i trzecich klas szkół gimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Ich zadaniem było napisanie pracy, w dowolnej formie (oprócz poezji) na jeden z trzech tematów:

1. „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni Słonimski). Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w wolnym kraju.

2. „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy”(Jan Paweł II). Rozważania o “wielorakiej treści” tego skrótu w dziesiątą rocznicę obecności Polski w Unii.

3. „Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę kłamstwa (…). Gdy stykam się z kłamstwem, czuję się fatalnie i robi mi się mdło, zupełnie jakbym wziął do ust coś zgniłego” (Joseph Conrad). Refleksje o znaczeniu prawdy w nowoczesnym społeczeństwie.

Na konkurs nadesłano 184 prace. Zadaniem jury było wskazanie 35 najlepszych autorów, którzy zostali zaproszeni wraz z nauczycielami na uroczystą Galę. Wśród wyróżnionych znalazły się: Żaneta Wołowicz – uczennica klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze oraz Magdalena Seń – uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Towarzyszyli im ich nauczyciele, pod kierunkiem których powstały wyróżnione prace: pani Barbara Bućkowska i pan Maciej Kostyk. Obie uczestniczki podjęły się zinterpretowania słów Conrada w kontekście znaczenia prawdy w nowoczesnym społeczeństwie. Praca Żanety została wyróżniona, natomiast Magda otrzymała czwarte wyróżnienie specjalne.

Przewodnicząca jury – pani prof. Elżbieta Warulik – podkreśliła niepowtarzalność i bogactwo myśli młodych autorów, nieprzeciętną erudycję, „… a czasami słowa mądrego krytycyzmu, lecz przede wszystkim wrażliwość estetyczną i emocjonalną urzekającą siłą młodzieńczego wzruszenia.”

Różnorodne formy literackie: eseje, felietony, opowiadania, a w tym roku po raz pierwszy także bajka i sztuka sceniczna – …zawierały wiele interesujących przemyśleń, których nie powstydziłby się niejeden publicysta czy literat. – dodała jurorka pani Agata Combik – redaktor wrocławskiego Gościa Niedzielnego.

Z kolei prof. Janusz Kaczorowski – członek jury – podsumowując, powiedział: Niewątpliwie wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań potwierdzili aktualność starożytnej maksymy, że „początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość.”

W czasie uroczystości prezydent Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz zaproponował, by w 2016 roku włączyć konkurs w cykl imprez wpisanych w Europejską Stolicę Kultury, natomiast biskup Ignacy Dec w literackiej inicjatywie dostrzegł szansę na przygotowanie się do Światowych Dni Młodzieży, przypadających na rok 2016.W

Wysoki poziom prac, cenne nagrody, a nade wszystko radość zwycięzców – tak w skrócie można opisać zmagania uczniów III klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w walce o Laur Złotego Pióra.

Organizatorzy konkursu wyrazili wdzięczność uczniom i inspirującym ich w literackich bojach nauczycielom oraz szkołom doceniającym potrzebę pisania na trudne tematy naszych czasów w celu nie tylko diagnozowania uczniowskich osiągnięć, ich sposobu myślenia, wewnętrznego bogactwa odczuć i przeżyć, ale także podnoszenia morale we współczesnym świecie.

Na zakończenie uroczystości odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu orkiestry Komendy Policyjnej we Wrocławiu.

                                                                                                                                               B.B.

Zdjęcia dostępne w zakładce Facebook - fanpage.


 

 

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU

LIGA NAUKOWA HUMANISTYCZNA

 

W szkolnym etapie części humanistycznej Dolnośląskiego Konkursu Liga Naukowa 2014, który odbył się 26 listopada 2014 roku, wzięło udział 47 uczniów naszej szkoły. Odpowiadając na 20 pytań konkursowych (test wielokrotnego wyboru), można było uzyskać maksymalnie 160 punktów.

Do II etapu Ligi Naukowej Humanistycznej zakwalifikowały się:

·        Paulina Matkowska z klasy 3d – 140 pkt (opiekun p. T. Pankiewicz)

·        Maria Michalewicz z klasy 1c – 136 pkt (opiekun p. B. Bućkowska)

·        Klaudia Gurgurewicz z klasy 3c – 135 pkt (opiekun p. T. Pankiewicz)

·        Mirosława Salamon z klasy 1c – 130 pkt (opiekun p. B. Bućkowska)

Do konkursu będą się przygotowywali również zawodnicy rezerwowi, którymi zostali:

·        Karolina Kucharska z klasy 2d – 129 pkt (opiekun p. J. Dembinska)

·        Dawid Szmanda z klasy 3c – 123 pkt (opiekun p. T. Pankiewicz)

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie regionalnym, który odbędzie się 15 stycznia 2014 r.

                                                                                                                          B.B.


 

 

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2014 r.

 

          Wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry uczniom szkół:

podstawowych i gimnazjum nastąpi w szkołach, po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia (terminy zostaną podane przez szkoły w późniejszym terminie);

ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze
i pozostałe szkoły) nastąpi na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego po uprzednim złożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu
w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane
z procesem edukacji ucznia należy składać do  5 grudnia 2014 roku.

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM


 

 
Finał Gimnazjady w Piłce Koszykowej

 

          Dnia 13 listopada  2014 roku w hali „Olimpia” odbyły się zawody sportowe dziewcząt w piłkę  koszykową z cyklu Gimnazjady. Udział  w turnieju wzięły drużyny z Jemielna, Wąsosza, Gimnazjum nr 2 w Górze oraz reprezentacja naszej szkoły, w której skład wchodziły: Natalia Chrzanowska, Dominika Szewiało, Magda Jurga, Sylwia Tumiłowicz, Wiktoria Karyś, Adrianna Bezak, Wiktoria Tutak, Aleksandra Świątek, Kamila Koroś, Daria Muszyńska, Weronika Bartkowiak, Oliwia Szopa i Inez Gajewska.   Pomimo porażki w pierwszym meczu, z zawodniczkami, z Gimnazjum nr 2 w Górze,  nasz zespół nie poddał się i zawzięcie walczył do końca. Gra była zacięta. Nasze koszykarki świetnie się spisały, pokonując wysoko reprezentację gimnazjum w Jemielnie i w Wąsoszu. Chęć walki do końca poprowadziła dziewczyny do wygranej. Z dumą odbierały dyplom za pierwsze miejsce.

Dzień później – 14 listopada-  w hali „Arkadia” odbył się Powiatowy Finał Gimnazjady w Piłce Koszykowej chłopców. Nasza męska  drużyna powtórzyła sukces dziewcząt i zajęła pierwsze miejsce, pokonując kolejno reprezentacje szkół z Wąsosza, Jemielna i Gimnazjum nr 2 w Górze. W skład reprezentacji wchodzili: Wiktor Lis, Dominik Baranowski, Krystian Wanga, Bartosz Bezwerchny, Dawid Lorenc, Dawid Hoła, Jakub Ulman, Filip Dynieko, Maciej Suszczyk i Mateusz Antonów.

Zwycięskim drużynom i opiekunowi – panu Krzysztofowi Lesieckiemu- gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na dalsze sukcesy!

Katarzyna Grzelczak

Paulina Żołnieruk


 

 

Obchody Dnia Patrona i Narodowego Święta  Niepodległości

w Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Górze

 

Jestem z tych, którzy wierzą, iż nauka jest czymś bardzo pięknym.

M. Skłodowska - Curie Święto Patrona Szkoły w Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie obchodzono w tym roku po raz dziewiąty. Miało ono wyjątkową oprawę. Główna uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze 7 listopada, czyli dokładnie w 147. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie i 96. rocznicę Odzyskania  Niepodległości przez Polskę.

Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru. Odśpiewano hymn narodowy i hymn szkoły, po czym wysłuchano wystąpienia pani wicedyrektor Anety Juski, która odczytała list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i nawiązała do Dnia Patrona, podkreślając, że jedyna w dziejach laureatka Nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki powinna być dla uczniów wzorem do naśladowania.

            Następnie wręczono nagrody tym gimnazjalistom, którzy okazali się najlepsi w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną. Pani Anna Pieprz – koordynatorka obchodów Dnia Patrona – przy współpracy pani Małgorzaty Kubickiej zorganizowała dwa konkursy biblioteczne. Pierwszy z nich dotyczył wiedzy „Co wiem o patronie szkoły  – Marii  Skłodowskiej-Curie?”.  Składał się z dwóch etapów: klasowego i szkolnego.  W pierwszym (klasowym) etapie, który odbył się 27 października 2014 roku, wzięło udział 270 uczniów. Etap szkolny przeprowadzono 4 listopada. Wzięło w nim udział 14 uczniów, którzy w etapie klasowym uzyskali największą liczbę punktów. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Maślanka z kl. 2c, drugie Aleksandra Żmiejewska z kl. 2c, a trzecie Dawid Szmanda z kl. 3d.

Drugi  konkurs biblioteczny  polegał na wykonaniu plakatu prezentującego „Miejsca pobytu Marii Skłodowskiej-Curie”. Komisja konkursowa nagrodziła następujące zespoły klasowe: I miejsce przyznała  drużynie z klasy 2d w składzie: Agata Ludwiczyńska, Alicja Zielonka, Alicja Łazik, Paweł Kasztelan, Wiktoria Tutak i Natan Rogowicz, II miejsce – zespołowi z klasy 3d w składzie: Magdalena Dębowicz, Monika Lach i Sara Bielecka, III miejsce – duetowi z klasy 3b w składzie: Karol Mikołajczyk i Marcin Szewiało. Jury postanowiło też wyróżnić pracę uczennicy klasy 2b – Anny Łukaniuk.

Wszyscy laureaci konkursów otrzymali piękne nagrody: dyplomy, książki, słuchawki oraz pendrive’y ufundowane przez Burmistrz Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz

W Dniu Patrona  nasza szkoła była pięknie udekorowana okolicznościowymi plakatami wykonanymi przez uczniów pod kierunkiem Pani Barbary Gudalewicz.

Po oficjalnej części zaprezentowano dwa niedługie przedstawienia. Klasa Id – wraz

z wychowawczynią panią Małgorzata Smolińską – przygotowała część artystyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a klasa IId zaprezentowała program o Marii Skłodowskiej-Curie, przygotowany pod kierunkiem pani Jolanty Dembińskiej. Nad oprawą muzyczną do obu przedstawień czuwała pani wicedyrektor Aneta Juska, natomiast dekorację wspólnie z uczniami wykonała pani Anna Cieślak.

Obecni w sali widowiskowej mogli wysłuchać wzruszających wykonań znanych pieśni: „Miejcie nadzieję”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” oraz „Kocham cię życie”. Ostatni utwór brawurowo wykonała Róża Mazurczak z klasy 3d.

Ten uroczysty dzień był  pełen wrażeń i zakończył się obejrzeniem fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego. Reżyser postanowił ruszyć śladem kobiety, która urodzona w zniewolonym kraju wyjeżdża odważnie do Francji, wchodząc niemal siłą w świat nauki zarezerwowany dotąd wyłącznie dla mężczyzn. K. Rogulski pokazał Marię Skłodowską-Curie jako kobietę, która nigdy nie dała się pokonać ani ludziom, ani okolicznościom, a swoją postawą ułatwiła  drogę następnym pokoleniom uzdolnionych kobiet. W filmie zostały umieszczone wywiady

z niezwykłymi, współczesnymi osobistościami ze świata kultury i nauki, m. in. z Claudie Haignere – pierwszą francuską astronautką oraz z prof. Helene Joliot-Langevin – wybitną uczoną w dziedzinie fizyki, która jest zarazem wnuczką Marii Skłodowskiej-Curie, a także ze słynną, francuską piosenkarką Juliette Greco, która mówiła o niezwykle ważnej roli, jaką w życiu współczesnych kobiet odegrała Maria Skłodowska-Curie, szczególnie w kwestii pokonywania barier i przełamywania stereotypów.

            Obejrzany przez gimnazjalistów film niewątpliwie wzbogacił ich wiedzę o patronce szkoły. Jego projekcja była ostatnim punktem obchodów Dnia Patrona w Gimnazjum nr 1

w Górze.

                                                                                                                                  Aneta Juska


 

 

„zDolny Ślazak Gimnazjalista” – zakwalifikowani do etapu powiatowego

 

        16, 17 i 20 października 2014 r. odbyły się  w naszym gimnazjum szkolne eliminacje XV Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych „zDolny Ślązak Gimnazjalista” w formule blokowo – przedmiotowej.

Do etapu powiatowego konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Blok humnaistyczny (język polski, historia):

Lp.

Imię i nazwisko

klasa

opiekunowie

1.

Dawid Szmanda

3d

p. T. Pankiewicz

p. M. Smolińska

2.

Artur Sikorski

3b

p. J. Dembińska

p. M. Smolińska

3.

Maria Michalewicz

1c

p. B. Bućkowska

p. M. Smolińska

Blok matematyczno – fizyczny (matematyka, fizyka)

Lp.

Imię i nazwisko

klasa

opiekunowie

1.

Magdalena Dębowicz

3d

p. A. Dębkowska

p. A. Dębkowska

2.

Jakub Szyksznian

2c

p. A. Niedźwiedzka

p. A. Niedźwiedzka

Blok przyrodniczy (biologia, geografia, chemia)

Lp.

Imię i nazwisko

klasa

opiekunowie

1.

Paulina Matkowska

3d

p. E. Bezak

p. B. Sitnik

p. I. Dziamarska

Gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

                                                                                                                                 J.D.


 

 
I Powiatowe Dyktando „Nie tylko dla Orłów” za nami…

 

23 października w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze odbyło się I Powiatowe Dyktando „Nie tylko dla Orłów”. Jego organizatorem jest PCDN w Górze.

NASZA UCZENNICA NAJLEPSZA!

Do dyktanda przystąpiło 30 uczniów: 15 –  z klas IV-VI szkół podstawowych (kategoria I)     i 15 ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego (kategoria II).

Każda z dwu grup pisała inny tekst dyktanda, dyktowany przez p. Barbarę Bućkowską – młodszym uczestnikom i p. Macieja Kostyka – starszym.

Komisja w składzie: Maciej Kostyk – przewodniczący oraz: Elżbieta Berus-Panek, Lidia Kosarzewska, Joanna Nowacka, Inga Ozdoba i Barbara Bućkowska – wyłoniła zwycięzców:

Kategoria I Uczniowie klas IV -VI

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Szkoła

Miejsce

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do finału konkursu

1.

Biaduń Zuzanna

kl. V

Szkoła Podstawowa         w Irządzach

I

Aneta Skrzynecka

2.

Stawiarz Wiktoria

kl. VI

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Płoskach

II

Patrycja Garboś

3.

Kulawiec Sara

kl. V

Szkoła Podstawowa
w Niechlowie

III

Elżbieta Sokołowska

 

Kategoria IIUczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Szkoła

Miejsce

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do finału konkursu

1.

RUDNA ALEKSANDRA

kl. III

Gimnazjum nr 1    w Górze

I

Jolanta Dembińska

2.

Srebniak Karolina

kl. II

Publiczne Gimnazjum
w Wąsoszu

II

Lidia Kosarzewska

3.

Szczepańska Julia

kl. II

Szkoła Podstawowa
w Niechlowie

III

Joanna Nowacka

4.

Paszkowska Marta

kl. I

Publiczne Gimnazjum
w Wąsoszu

III

Barbara Gransort

GRATULUJEMY!

                                                                                                                                                        B.B.


 

 
Ogólnopolski Konkurs Literacki o Błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce

 

„Jesteśmy powołani do prawdy” – autentyzm i zwyczajność świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki

Praca Inez Gajewskiej – uczennicy klasy IIb została wyróżniona w konkursie literackim

poświęconym błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w trzydziestą rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.

Z upływem czasu coraz bardziej oczywisty staje się fakt,  że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko odegrał rolę wyjątkową w naszych czasach. Jego postawa, heroiczna posługa i męczeńska śmierć w imię prawdy, ideałów wolnościowych i poszanowania praw pracowniczych budzą szacunek i stają się inspiracją do bycia lepszym człowiekiem, obywate- lem, Polakiem.

Obecnie mamy Polskę wolną i demokratyczną, ale pojawiły się nowe zagrożenia: konsumpcjonizm, zanik wartości i autorytetów, które powodują, że nauki

księdza Jerzego są nadal aktualne i jakże potrzebne.

Dlatego ten konkurs, którego celem jest przybliżenie młodym ludziom postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także czasów, w których żył i nauczał.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski Pan Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty Pan Jacek Welter, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Pan Marian Król, Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Łącznie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wpłynęło 249 prac konkursowych z wszystkich 16 województw Polski, przygotowanych pod kierunkiem 113 nauczycieli z 91 szkół. Najwięcej prac - 120 – napisali uczniowie szkół podstawowych z 38 placówek, z 12 województw,  przygotowanych pod kierunkiem 42 nauczycieli. Gimnazjaliści nadesłali 92 prace, przygotowane pod kierunkiem 48 nauczycieli  z 31 szkół – 9 województw. Z 22 szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujących 11 województw  wpłynęło 37 prac. Jury składzie: prof. Mieczysław Ryba – wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Piotr Makarzec – Prezes Zarządu Fundacji Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz dr Piotr Gawryszczak – Wiceprezes Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie, miało niezwykle trudne zadanie, ponieważ Poziom prac konkursowych okazał się zaskakująco wysoki. Uczniowie wykazali się bardzo dużą znajomością nauczania i faktów z życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. – powiedział przewodniczący komisji konkursowej. Nagradzając najlepsze prace –  zgodnie z regulaminem konkursu – komisja brała pod uwagę przede wszystkim twórczy charakter utworu, znajomość nauczania ks. Jerzego, samodzielność koncepcji autorskiej, wartość merytoryczną i zgodność z tematyką oraz poprawność kompozycyjną, językową i gramatyczną. Spośród 249 prac konkursowych jury nagrodziło 28, przyznając 5 nagród i 5 wyróżnień uczniom szkół podstawowych, 4 nagrody i 4 wyróżnienia gimnazjalistom oraz 5 nagród i 5 wyróżnień uczniom szkół ponadgimnazjalnych. 21 października 2014 r. o godz.12.30 w sali teatralnej Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie dyplo-mów, nagród oraz podziękowań.

W KATEGORII GIMNAZJA:

I NAGRODĘ otrzymała Rebeka Atay, uczennica Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach, podziękowanie – p. Dorota Mazur, nauczyciel języka polskiego,

II NAGRODĘ otrzymał Mariusz Maciak, uczeń Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze, podziękowanie – p. Agnieszka Pietrzak, nauczyciel języka polskiego,

III NAGRODĘ otrzymała Małgorzata Terlecka, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Księdza Stanisława Konarskiego we Włodawie, podziękowanie – p. Teresa Szczygielska, nauczyciel religii,

III NAGRODĘ otrzymała Karolina Tomaszewska, uczennica Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, podziękowanie – p. Aleksandra Maziarz-Wysocka, nauczyciel języka polskiego,

WYRÓŻNIENIE otrzymała Inez Gajewska, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Górze, podziękowanie – p. Barbara Bućkowska, nauczyciel języka polskiego,

WYRÓŻNIENIE otrzymała Joanna Rowińska, uczennica Gimnazjum Nr 2 im. 2  Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, podziękowanie – ks. Jan Kania, nauczyciel religii, panie Agnieszka Słotwińska, nauczyciel języka polskiego oraz Marta Sałata, nauczyciel języka polskiego,

WYRÓŻNIENIE otrzymała Julia Kowalska, uczennica Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, podziękowanie – p. Anna Zielińska, nauczyciel języka polskiego,

WYRÓŻNIENIE otrzymała Katarzyna Kamińska, uczennica Pallotyńskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie, podziękowanie p. Jadwiga Lis, nauczyciel języka polskiego.

GRATULAJCE  INEZ!

                                                                                                                                                                  B.B.


 

 
Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

 Nauczycielu,

Ty jesteś naszym wzorem,

obrońcą i mentorem

a jest też naszym celem

byś był przyjacielem.

NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK… Ma oczy podkrążone i nerwy rozdrażnione… żartobliwie śpiewali uczniowie podczas uroczystej akademii z okazji DEN, która odbyła się w poniedziałkowe przedpołudnie w Gimnazjum nr 1 w Górze.

W poniedziałek, 13 października 2014  r., odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Nauczyciela upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: płk mgr inż. Zbigniew Nowak, ppłk mgr inż. Włodzimierz Walczak, p. Wioletta Skupin – przewodnicząca Rady Rodziców, p. Dorota Mikołajczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, Nauczyciele i Pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły pani Mariola Żywicka – po powitaniu wszystkich zebranych – przypomniała o wielkiej roli, jaką w edukacji społeczeństwa odgrywają postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Podkreśliła, że dzięki ofiarności i umiłowaniu zawodu, kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i rozwijać talenty. Pani dyrektor podziękowała nauczycielom za jakże potrzebną, owocną – choć momentami ciężką – pracę. Dzień Edukacji Narodowej to wspaniała okazja do tego, aby uhonorować wyróżniających się nauczycieli medalami, odznaczeniami oraz nagrodami za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została p. Teresa Statucka, natomiast p. dyr. Mariola Żywicka otrzymała Nagrodę Burmistrza.

W czasie uroczystości zostały wręczone Nagrody Dyrektora szkoły. Otrzymali je nauczyciele: p. Aneta Juska, p. Małgorzata Smolińska, p. Jolanta Dembińska, p. Barbara Bućkowska, p. Małgorzata Stolarczyk, p. Agnieszka Niedźwiedzka, p. Małgorzata Kubicka, p. Hanna Baworowska, p. Anna Pieprz, p. Barbara Gudalewicz, p. Bernarda Sitnik, p. Anna Dębkowska, p. Anna Baworowska, p. Marta Krupa, p. Teresa Pankiewicz, p. Tomasz Fogt, p. Tomasz Kutkowski, p. Krzysztof Lesiecki oraz pracownicy: p. Teresa Staducka, p. Renata Palczyńska, p. Jadwiga Bielawa, p. Grażyna Leszczyńska, p. B. Dzieszkowska, p.  Janina Mazur, p. Wojciech Wojsiak, p. Zdzisław Kilarski.

Całość uświetniła część artystyczna, przygotowana przez panie: Anetę Juskę i Barbarę Bućkowską. W jednej chwili przenieśliśmy się w świat „Ekspresu do wiedzy” i rozmów w pokoju nauczycielskim. Nawiązująca do realiów pracy nauczyciela scenka kabaretowa rozśmieszyła do łez niejednego uczestnika uroczystości, czego dowodem były gromkie brawa i salwy śmiechu.

W pełnej humoru części artystycznej wystąpili uczniowie klas: 3a, 1c, 2d i 3d. Dekorację wspólnie z gimnazjalistami wykonała p. Monika Małachowska-Szczok. Za nagłośnienie odpowiedzialny był p. Tomasz Fogt i jego pomocnicy: Damian Dubyna i Damian Rapta – uczniowie klasy 3c.

Szanownym pedagogom życzymy samych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz powodzenia w życiu osobistym!
Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie Facebook - fanpage.

                                                                                                                                                          B.B.


 

 
Byliśmy na Politechnice Wrocławskiej...

 

          23 września 50-osobowa grupa naszych uczniów po raz kolejny uczestniczyła w Dolnośląskim Festiwalu Nauki – imprezie popularnonaukowej organizowanej co roku przez wyższe uczelnie Wrocławia. Udział w DFN jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawych zjawisk otaczającego nas świata. Dzięki udziałowi w wykładach, pokazach czy warsztatach młodzi ludzie przestają postrzegać naukę jako hermetyczną, niedostępną i niezrozumiałą. Festiwal to także sposób na promowanie nauki i uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych.

            Gimnazjaliści – razem z polonistkami – Barbarą Bućkowską i Małgorzatą Stolarczyk wysłuchali wykładu z zakresu poprawności słowotwórczej pt. „Goethe - kiełbasa, czyli o poprawności słowotwórczej”, prowadzonego przez p. doc. dr Helenę Kajetanowicz.

             Jak zwykle, prowadząca w sposób humorystyczny prezentowała popełniane błędy językowe, budząc wśród słuchaczy żywe zainteresowanie tematem wykładu.

                                                                                                                                                                  B.B.


 

 
Święto 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie

 

          12 września 2014r. uczniowie i absolwenci  naszego Gimnazjum uświetnili swoim Koncertem 61. rocznicę powstania

19. Samodzielnego Oddziału  Geograficznego w Lesznie.

W uroczystości oprócz kadry oddziału udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Prezydentem Miasta Leszna, przedstawiciele służb mundurowych, byli  żołnierze oddziału, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół  Geodezyjno - Drogowych w Poznaniu.

Po złożeniu meldunku głos zabrał Dowódca Oddziału płk Zbigniew NOWAK, który w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał historię oddziału oraz zaprezentował współczesne kierunki działań i sukcesy podległej mu jednostki. Dowódca złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska serdeczne żołnierskie podziękowania za duży wkład pracy, ofiarność i zaangażowanie

w wypełnianiu codziennych trudnych obowiązków służbowych.  

Koncert naszej młodzieży przygotowany pod kierunkiem Pani Anety Juski

był uwiecznieniem tej pięknej uroczystości.

Można było podziwiać i posłuchać specjalnie przygotowanych na to święto utworów wokalnych i instrumentalnych w wykonaniu:

- pani Anety Juski, Blażeja Kostyka,

- absolwentek: Katarzyny Wyszyńskiej, Julii Lis, Kamili Marcinkowskiej, Estery Orłowskiej, Magdy Szendryk.

Gościem specjalnym koncertu był młodzieżowy zespół rockowy THE STRAY WORDS w składzie: Roksana Skibniewska -  wokal, Blażej Kostyk – gitara solowa, Adam Kochańczyk – gitara rytmiczna, Konrad Sztyma – gitara basowa, Maciej Wołowski – perkusja.

Koncert okazał się dużym sukcesem. Nasi artyści zebrali ogromne owacje

i gratulacje. Wszystkim serdecznie dziękujemy za chwile radości i refleksji muzycznej.

Podziękowania należą się również Maciejowi Dudzie

za sporządzenie dokumentacji fotograficznej z koncertu i Mateuszowi Szewiało za pomoc w jego organizacji.

Po raz kolejny okazało się, że nasi uczniowie i absolwenci  mają wielkie muzyczne talenty i potrafią wystąpić, pozostawiając po sobie miłe

i niezapomniane wrażenia. 

Wszystkim za wszystko BARDZO DZIĘKUJĘ!!!!  Aneta Juska

 

 
Fundacja POLSKA MIEDŹ sponsorem laptopów dla naszej szkoły

Od 1 września 2014 roku

w Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Górze

rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego

„PRZYGODA Z NAUKĄ MOŻE BYĆ

CIEKAWA I KSZTAŁCĄCA”.

Autorami projektu są  p. Aneta Juska, p. Agnieszka Niedźwiedzka i p. Tomasz Fogt.

Projekt współfinansowany jest ze środków FUNDACJI POLSKA MIEDŹ.

Cele projektu wynikają z analizy środowiska lokalnego, są zgodne z potrzebami szkoły. Mają one służyć podwyższeniu jakości funkcjonowania systemu oświaty w gminie Góra poprzez zwiększenie efektywności kształcenia i wychowania.

Pozyskane fundusze przeznaczono na zakup 15 nowych laptopów do pracowni komputerowej.

Doposażenie szkoły w dodatkowy, niezbędny i nowoczesny sprzęt, pozwoli uczniom na wykazanie się inwencją twórczą oraz umiejętnościami, których nie można sprawdzić w ramach przeprowadzanych egzaminów gimnazjalnych..

Opierając się na określonych założeniach i odwołując do osobistych doświadczeń odbiorców, projekt ten ma za zadanie uświadomić młodzieży, iż kształt ich życia zależy od nich samych,  ich myśli i działań, które będą podejmować „dziś”. Ma wśród uczniów stymulować kreatywność i poczucie własnej wartości.

Uczeń uczy się działania, terminowego wykonywania zadań, staje się bardziej samodzielny i przedsiębiorczy, zdobywa umiejętności konstruktywnej komunikacji i współpracy. Buduje relacje. Widząc, że jego praca przynosi wymierne efekty, zaczyna mieć większe aspiracje. Budzi się w nim motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań.

Projekt nastawiony jest na działania praktyczne, szerokie uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska. Ma rozwijać  aktywność, zaangażowanie uczniów oraz odkrywać ich zdolności. Mamy nadzieję, że zaowocuje to konkretnymi osiągnięciami uczniów  np. w konkursach, na egzaminach zewnętrznych, a także postawą otwartości, życzliwości i szacunku dla pracy drugiego człowieka.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie wyposażeni zostaną w umiejętności, które umożliwią im łatwiejsze, sprawniejsze i celowe wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Realizując PROJEKT EDUKACYJNY „PRZYGODA Z NAUKĄ MOŻE BYĆ CIEKAWA I KSZTAŁCĄCA”, chcemy nie tylko kształtować harmonijny rozwój młodzieży, ale także wzmocnić poczucie własnej wartości, wpłynąć na podniesienie wyników edukacyjnych, włączyć uczniów w aktywne życie społeczne szkoły i środowiska oraz doposażyć zaplecze gimnazjum w sprzęt komputerowy nowej generacji niezbędny do realizacji zadań statutowych szkoły.
                                                                                          A. Juska
                                                                                          A. Niedźwiedzka


 

 
Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym.
Zebranie odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 25 września b.r. w budynku szkolnym
o godzinie 16:30

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
w Gimnazjum nr 1 w Górze

„Razem młodzi przyjaciele!

W szczęściu wszystkiego, są wszystkich cele.”

                                                (Adam Mickiewicz)

Nowy rok szkolny gimnazjaliści i nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli uczestnictwem we Mszy Świętej inaugurującej rok katechetyczny 2014/2015.

Następnie na dziedzińcu za szkołą odbył się uroczysty apel. Wszystkich obecnych przywitała Dyrektor szkoły Pani Mariola Żywicka, która przypomniała, że pierwszego września, jak co roku, spotykamy się, aby w uroczysty sposób pożegnać dwumiesięczny okres wakacji.

Pierwszy września to także data ważna z innego względu. Tego dnia, w 1939 roku, atakiem hitlerowskich Niemiec na polską placówkę na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, najstraszniejsza wojna w historii Polski i całego świata, która trwała 6 lat i pochłonęła ponad 50 milionów istnień ludzkich. 75 lat temu dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach, a zamiast dzwonka usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb… Czy możemy wyrzucić z pamięci te doniosłe chwile naszej ojczyzny? Czy należy myśleć tylko o dniu dzisiejszym i jutrzejszym? Historio, w pamięci trwaj!

Po odczytaniu listów z życzeniami od Ministra Oświaty, Rzecznika Praw Ucznia, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Pani Burmistrz uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

O godzinie 11 nastąpiła główna część uroczystości – Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015, którą wspólnie z Burmistrzem Góry i Dyrektorem Domu Kultury w Górze organizowało nasze gimnazjum.

W sali widowiskowo-kinowej górowskiego Domu Kultury rozbrzmiewały dźwięki hymnów: „Gaudeamus igitur”, naszego hymnu państwowego oraz hejnału Góry wykonanego przez Big Band Domu Kultury.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze szkół gminy Góra.

W imieniu Burmistrza Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów, rodziców i uczniów powitała prowadząca Inaugurację – Pani Aneta Juska – Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Górze.

Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie aktów powierzenia funkcji dyrektora szkoły paniom Bożenie Domańskiej i Liliannie Biedulskiej. Wręczone także zostały akty mianowania ośmiu nauczycielkom, które złożyły uroczyste ślubowanie.

W czasie przemówień Pani Burmistrz i Pani Dyrektor Marioli Żywickiej pojawiły się życzenia „…podążania za marzeniami, sił w pokonywaniu trudności na drodze do celu, nieugiętej postawy w dążeniu do źródła, a w chwilach trudnych wspomnienia za Emanuelem Mounier’em, że  <Człowiek jest stworzony, by przekraczać siebie>.”

Oprawę artystyczną uroczystości  – pod kierunkiem Pani Anety Juski i Pani Barbary Podwińskiej-Bućkowskiej – przygotowali uczniowie naszej szkoły: Agata Ludwiczyńska, Róża Mazurczak, Justyna Daniłowicz, Błażej Kostyk oraz grupa uczniów z klasy IIIa. Dekorację i oprawę techniczną wykonali pracownicy Domu Kultury w Górze.

Jeden z elementów dekoracyjnych sceny – piękną sowę – namalowała nasza plastyczka, Pani Monika Małachowska - Szczok.

                                                                                                                                               B.B.


 

 
Plan lekcji
UWAGA!!!

W zakładce "Plan lekcji" znajduje się obowiązujący od 1 września rozkład zajęć. Zapraszamy do zapoznania się załączonym planem...

 

 
ROK SZKOLNY 2014/2015

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 - INFORMACJE!!!
1 września 2014 r.

godzina 8:00 - msza w kaplicy p.w. Św. Faustyny
godzina 9:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu za budynkiem szkoły
godzina 10:30 - składanie kwiatów pod Pomnikiem Wolności na Placu Bolesława Chrobrego
godzina 11:00 - GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze
ZAPRASZAMY!!!


 
Listy klas pierwszych 2014/2015

Listy klas pierwszych - 2014/2015